ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 99,5 εκατ. ευρώ για ΟΤΕ το πρώτο εξάμηνο του 2019

Κέρδη 99,5 εκατ. ευρώ για ΟΤΕ το πρώτο εξάμηνο του 2019

Αύξηση εσόδων και μείωση καθαρών κερδών παρουσίασε ο όμιλος ΟΤΕ στο α΄ εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε. Τα  έσοδα επηρεάστηκαν θετικά από τις δραστηριότητες του ομίλου στην Ελλάδα και αρνητικά –για άλλη μια φορά– από τις δραστηριότητες στη Ρουμανία. Από την άλλη πλευρά, η υποχώρηση των κερδών αποδίδεται κυρίως στα αυξημένα κόστη χρηματοδότησης της φετινής εθελουσίας εξόδου 320 εργαζομένων στην Ελλάδα και περίπου 150 εργαζομένων στη Ρουμανία. Πιο αναλυτικά, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου ΟΤΕ στο α΄ εξάμηνο 2019 παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,3% και ανήλθαν σε 1,86 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 625,4 εκατ. ευρώ και σημείωσαν αύξηση κατά 5,6%. Τα καθαρά κέρδη, μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν υποχώρηση κατά 13,1% και διαμορφώθηκαν σε 99,5 εκατ. ευρώ.

Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά από το κόστος του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου που ανήλθε σε 54,5 εκατ. ευρώ (έναντι 37,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018), αλλά και από την εφαρμογή για πρώτη φορά του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 16, που επηρέασε θετικά κατά 47,4 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτές τις προσαρμογές τα κέρδη EBITDA θα είχαν σημειώσει αύξηση 0,4%.

Η καθαρή κερδοφορία του ομίλου επηρεάστηκε τόσο από την αύξηση του κόστους στα δύο προγράμματα εθελουσίας εξόδου, όσο και από τις απομειώσεις αξίας σε εταιρείες του ομίλου ΟΤΕ. Συνολικά, η διοίκηση του οργανισμού πραγματοποίησε απομειώσεις ύψους 59,8 εκατ. ευρώ (έναντι 11,4 εκατ. ευρώ) και σχετίζονται κυρίως με την απομείωση της αξίας της θυγατρικής του εταιρείας στη Ρουμανία. Αναφορικά με τα έσοδα, στους πρώτους έξι μήνες, σημειώθηκε μικρή ανάπτυξη στην Ελλάδα (+1,4%) και μέτρια κάμψη στη Ρουμανία (-3,6%). Στην Ελλάδα για άλλη μια φορά μοχλός ανάπτυξης ήταν οι δραστηριότητες της σταθερής (+2,8%), ενώ μικρή ανάπτυξη παρουσίασε και η κινητή τηλεφωνία (+2%). Ωστόσο υποχώρηση (-5,6%) παρουσίασαν οι λοιπές δραστηριότητες (π.χ. πληροφορική κ.λπ.).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εξαμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ απέδωσε τις θετικές τάσεις στη χώρα μας τόσο στη σταθερή, όσο και στην κινητή τηλεφωνία, χάρη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών

υπηρεσιών. Ο ίδιος χαρακτήρισε αύξηση-ρεκόρ την αύξηση των πελατών του στις ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων (FTTH). Για τη Ρουμανία, ο κ. Τσαμάζ είπε ότι η αγορά παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να ενισχυθούν οι προϊοντικές προτάσεις του ομίλου και να εξορθολογισθούν οι δραστηριότητες. Η εταιρεία ωστόσο παρουσίασε νέα μείωση εσόδων κατά 3,6% φτάνοντας τα 447,8 εκατ. ευρώ και μείωση λειτουργικών κερδών (EBITDA) κατά 20,5% στα 56,0 εκατ. ευρώ. Γι’ αυτό η διοίκηση του ΟΤΕ βρίσκεται σε διαδικασία αποεπένδυσης από τις δραστηριότητες της Ρουμανίας. Μιλώντας χθες στους αναλυτές, ο επικεφαλής των χρηματοοικονομικών του ομίλου ΟΤΕ, Μπάμπης Μαζαράκης, επαναβεβαίωσε τον στόχο του ομίλου ΟΤΕ για ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 350 εκατ. ευρώ στο σύνολο του διανυόμενου έτους. Ως συνέπεια, η μερισματική πολιτική του ΟΤΕ που ακολουθήθηκε φέτος αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Επίσης, ο κ. Μαζαράκης ανέφερε ότι ο ΟΤΕ θα αποπληρώσει πλήρως με μετρητά την ομολογιακή έκδοση ύψους 350 εκατ. ευρώ, που λήγει στο τέλος του έτους. Αντίθετα, την ομολογιακή έκδοση ύψους 700 εκατ. ευρώ, που λήγει το καλοκαίρι του 2020, η διοίκηση του ΟΤΕ σκοπεύει να αναχρηματοδοτήσει, επιδιώκοντας καλύτερους όρους δανεισμού. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη έκδοση φέρει κουπόνι 3,5%.