ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερδιπλάσια κέρδη το 2018 για την Coca-Cola Τρία Εψιλον

Υπερδιπλάσια κέρδη το 2018 για την Coca-Cola Τρία Εψιλον

Με υπερδιπλασιασμό των καθαρών κερδών έκλεισε το 2018 για την Coca-Cola Τρία Εψιλον (τη θυγατρική του ομίλου Coca-Cola HBC AG στην Ελλάδα), γεγονός που αποδίδεται στην αναδιάρθρωση της παραγωγικής δομής που αποφασίστηκε και εφαρμόστηκε στα χρόνια της κρίσης –με συνέπειες βεβαίως σε μερίδα των εργαζομένων της επιχείρησης– αλλά και στη στρατηγική η οποία ακολουθήθηκε στη συνέχεια για την ενίσχυση της παραγωγής στην Ελλάδα, μέσω της μεγέθυνσης και αναβάθμισης του εργοστασίου της εταιρείας στο Σχηματάρι. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας με νέα προϊόντα στις κατηγορίες των αναψυκτικών, αλλά και με την ενίσχυση της παρουσίας της στην κατηγορία των αλκοολούχων.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση που δημοσιοποίησε η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 480,7 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 456,9 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση 5,2%. Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε στα 110,8 εκατ. κιβώτια έναντι 105,9 εκατ. το 2017. Εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις της εταιρείας σε ό,τι αφορά την κερδοφορία. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της χρήσης ανήλθαν στα 11,7 εκατ. έναντι 4,2 εκατ. το 2017, καταγράφοντας αύξηση 178,6%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 18,8 εκατ. ευρώ από 14,9 εκατ. ευρώ το 2017, ενισχυμένα κατά 26,2%. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2018 σε 140,2 εκατ. ευρώ, έναντι 129,1 εκατ. ευρώ το 2017.

Το 2018 ήταν η τρίτη χρονιά κατά σειράν που η εταιρεία παρουσίασε κέρδη (σε ό,τι αφορά τα μετά από φόρους αποτελέσματα), ύστερα από μια περίοδο διαδοχικών ζημιογόνων χρήσεων με χειρότερη των τελευταίων ετών αυτήν του 2013, όταν η Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος εμφάνισε ζημίες 28 εκατ. ευρώ.

Το 2018 συνεχίστηκε και το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, με συνολικές επενδύσεις στη χώρα ύψους 17,8 εκατ. ευρώ, ενώ στα 89,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνεισφορά της Coca-Cola Τρία Εψιλον στα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα του κράτους. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει στα τέλη του τρέχοντος έτους νέες επενδύσεις, οι οποίες θα αφορούν κυρίως τη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής τόσο για τις κατηγορίες προϊόντων που ήδη παράγει η εταιρεία στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου όσο και για νέες.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, γενικός διευθυντής της Coca-Cola Τρία Εψιλον, δήλωσε: «Το 2018 ήταν μια χρονιά σημαντικής ανάπτυξης στην οποία συνετέλεσαν η δυνατή τουριστική σεζόν και το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον. Πετύχαμε ανάπτυξη στην κατηγορία των αναψυκτικών, με αιχμή τις Coca-Cola Zero και Coca-Cola Regular, ενώ ανοδικά κινήθηκαν τα Schweppes, η Sprite και το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΥΡΑ. Το 2019 συνεχίζουμε με τις ίδιες βάσεις να δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και φυσικά για την ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Οπως αναφέρει η εταιρεία στην οικονομική της έκθεση, η στρατηγική της για την τρέχουσα χρήση είναι η ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για την αγορά, προκειμένου να διαθέτει στους καταναλωτές και πελάτες της το κατάλληλο προϊόν, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης. Επιπλέον, η εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει βάρος στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Ο στόχος της για το 2019 είναι η μείωση του κεφαλαίου κίνησης κατά 12,5 εκατ. ευρώ.