ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετάταξη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου επιδιώκει η Entersoft

Μετάταξη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου επιδιώκει η Entersoft

Μετά μια μακρά περίοδο χειμερίας νάρκης, ξαναπαίρνει εμπρός το ελληνικό χρηματιστήριο. Ετσι, αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω έκδοσης νέων μετοχών που θα διατεθούν σε νέους μετόχους (οι παλαιοί μέτοχοι θα παραιτηθούν από το δικαίωμα), δρομολογεί η Entersoft.

Με την κίνηση αυτή, η διοίκηση της επιχείρησης πληροφορικής επιδιώκει τη μετάταξη των μετοχών της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την εναλλακτική αγορά (ΕΝ.Α) που τελούν υπό διαπραγμάτευση σήμερα. Παράλληλα, στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων, ικανών να χρηματοδοτήσουν τη μελλοντική επέκταση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την έκθεση του Δ.Σ. προς τους μετόχους της επιχείρησης, τα νέα κεφάλαια που θα προκύψουν από την αύξηση του μ.κ., θα αξιοποιηθούν στην (πλειοψηφική) εξαγορά τριών επιχειρήσεων. Πρόκειται για μικρότερες επιχειρήσεις πληροφορικής, που δραστηριοποιούνται τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό. 

Προς την κατεύθυνση αυτή η εταιρεία ήδη έχει δρομολογήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, η αύξηση του μ.κ. περιλαμβάνει την έκδοση 544.000 νέων μετοχών που θα προστεθούν στις υφιστάμενες 4.556.000 μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί στη συνέχεια και μετά την έκδοση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου.

Σήμερα η Entersoft ελέγχεται σε ποσοστό 80% από τους βασικούς μετόχους της (ιδρυτές). Μετά την αύξηση του μ.κ. η συμμετοχή αυτή θα υποχωρήσει σε λιγότερο από 70%.

Η Entersoft είναι μια υγιής επιχείρηση του κλάδου της πληροφορικής, η οποία στο α΄ εξάμηνο του 2019 παρουσίασε έσοδα ύψους 8,0 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ (+20%) την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Επίσης παρουσίασε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ (+30%) και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2018 (+28%). Η εταιρεία διαθέτει ισχυρό ταμείο, με διαθέσιμα 3,4 εκατ. ευρώ την 30ή Ιουνίου 2019 και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

Είναι η πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια που επιχειρείται η μετάταξη των μετοχών μιας εταιρείας μεταξύ αγορών στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ουσιαστικά, η Entersoft επιδιώκει τη διεύρυνση της συμμετοχής στο ελληνικό χρηματιστήριο, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα. Εως σήμερα είχαμε κυρίως φυγή των ελληνικών εταιρειών από το Χ.Α. και (σχεδόν υποχρεωτικές) αυξήσεις κεφαλαίου, με ουσιαστικό στόχο τη διάσωση των επιχειρήσεων από μια πιθανή χρεοκοπία.