ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 15,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Forthnet

Ζημίες 15,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Forthnet

Κάμψη εσόδων και συρρίκνωση ζημιών παρουσίασε η Forthnet στο α΄ εξάμηνο του 2019. Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες, για τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ενοποιημένα έσοδα ύψους 132,5 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα είναι μειωμένα κατά 7,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Παρά τη μείωση των εσόδων, τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙTDA) της εταιρείας παρουσίασαν οριακή αύξηση στα 18,1 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για άλλη μία φορά διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 17,2 εκατ. ευρώ κατά τους πρώτους έξι μήνες της περασμένης χρήσης. Ωστόσο καθώς οι ζημίες υποχώρησαν, σημαίνει ότι η διοίκηση της Forthnet προχώρησε στο περιορισμό του λειτουργικού κόστους του ομίλου.

Η μείωση των εσόδων είναι αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της πελατειακής βάσης, κυρίως στο επίπεδο της λιανικής. Οι πελάτες αλλά και τα έσοδα λιανικής μειώνονται, τόσο στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών όσο και στον κλάδο υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης όπου έχει δραστηριότητες ο όμιλος.

Η μόνη κατηγορία πελατών και εσόδων που αυξάνει για τον όμιλο Forthnet είναι οι πελάτες χονδρικής στη συνδρομητική τηλεόραση. Η εταιρεία αναφέρει ότι στο τέλος του περασμένου Ιουνίου είχε 108,2 χιλ. πελάτες χονδρικής στη συνδρομητική τηλεόραση έναντι 66,7 χιλιάδες που είχε τον Ιούνιο του 2018 (ετήσια αύξηση 62,2%). Ολα δείχνουν ότι οι συμφωνίες της εταιρείας με τις επιχειρήσεις Vodafone και Wind συνετέλεσαν σε σημαντικό βαθμό στη διακράτηση του πελατολογίου της.

Πάντως, επειδή τα έσοδα υποχωρούν με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με την πελατειακή βάση, φαίνεται ότι η εταιρεία συνεχίζει την επιθετική πολιτική τιμών, που στόχο έχει τη διακράτηση πελατών. Η πολιτική αυτή εξακολουθεί και στο β΄ εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με την έκθεση της διοίκησης της Forthnet, για το β΄ εξάμηνο του έτους στρατηγική του ομίλου θα είναι «η διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης». Βασικός μοχλός για να επιτευχθεί αυτό είναι η ολοκλήρωση της προετοιμασίας εισόδου της Forthnet στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, ως εικονικού παρόχου (MVNO).

Tόσο η διοίκηση του ομίλου Forthnet όσο και οι ορκωτοί λογιστές, στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου, αναφέρονται στα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει ο όμιλος. Οι ορκωτοί λογιστές επισημαίνουν ότι η καθαρή θέση του ομίλου έχει καταστεί αρνητική κατά 212,8 εκατ. ευρώ και της μητρικής εταιρείας κατά 75,8 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι ορκωτοί λογιστές υπογραμμίζουν την απουσία κεφαλαίου σημειώνοντας ότι «την 30ή Ιουνίου 2019, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου υπερβαίνουν κατά 96,1 εκατ. ευρώ και 371 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του».

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η απεικόνιση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων δανείων της μητρικής εταιρείας και του ομίλου ως βραχυπρόθεσμων. Συνεπώς η εταιρεία χρήζει άμεσης αναδιάρθρωσης του δανεισμού της. Η διοίκηση της Forthnet αναφέρεται στην προσπάθεια αναζήτησης επενδυτή από την πλευρά των πιστωτριών τραπεζών, που θα συντελέσει στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή οι ελπίδες εναποτίθενται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ πιστωτριών τραπεζών και του ομίλου Alter Ego του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη.