ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι όροι από ΤΑΙΠΕΔ σε υποψήφιους αγοραστές της ΔΕΠΑ Υποδομών

Οι όροι από ΤΑΙΠΕΔ σε υποψήφιους αγοραστές της ΔΕΠΑ Υποδομών

Mε την από κοινού διάθεση των μετοχών του Δημοσίου και των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Υποδομών ξεκινάει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Το ΤΑΙΠΕΔ κήρυξε χθες την έναρξη της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση με τα Ελληνικά Πετρέλαια του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., η οποία θα δημιουργηθεί μετά τη μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ. Την έναρξη της ιδιωτικοποίησης ανακοίνωσε από το βήμα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link –που πραγματοποιείται στη Ν. Υόρκη– ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, κάνοντας λόγο για εμβληματική ιδιωτικοποίηση.

«Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, μιας εταιρείας με ρυθμιζόμενο από τη ΡΑΕ έσοδο, που καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία», τόνισε ο κ. Θωμάς, προαναγγέλλοντας και την εκκίνηση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας τον Ιανουάριο του 2020.

Η πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ μέσω της οποίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στις 14 Φεβρουαρίου 2020 απευθύνεται κατά βάση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και εταιρείες από άλλους κλάδους ή funds ως μέλη κοινοπραξίας, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτήν ένα μέλος θα είναι απαραιτήτως εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τρεις προαναφερόμενους ενεργειακούς κλάδους. Εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας μένουν ουσιαστικά επενδυτές εκτός Ε.Ε., αφού οι όροι της πρόσκλησης δίνουν το δικαίωμα στο ΤΑΙΠΕΔ να «αποκλείσει κάθε ενδιαφερόμενο κατά τη φάση της προεπιλογής σε περίπτωση που υπάρχει ανησυχία σχετικά με την πιθανή δυνατότητα του ενδιαφερόμενου μέρους να λάβει τις αναγκαίες κανονιστικές εγκρίσεις εντός ευλόγου διαστήματος ή καθόλου». Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτεί έγκριση από την DGcomp, οι διαδικασίες της οποίας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες για τις περιπτώσεις ελέγχου ενεργειακών υποδομών χώρας-μέλους της Ε.Ε. από τρίτες χώρες, όπως φάνηκε στην περίπτωση του ΔΕΣΦΑ, ο όρος αυτός της πρόσκλησης δίνει το δικαίωμα στο ΤΑΙΠΕΔ να επισπεύσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θέτοντας εκτός προεπιλογής επενδυτές από τρίτες χώρες. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θέσει εκτός διαγωνισμού κάποιον ενδιαφερόμενο σε οποιοδήποτε στάδιο για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής ασφάλειας.

Ως προς τα οικονομικά κριτήρια συμμετοχής, οι ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων οικονομικών ετών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, εάν πρόκειται για επενδυτικά κεφάλαια θα πρέπει να έχουν ενεργά, δεσμευμένα και μη επενδεδυμένα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ελεγμένα οικονομικά στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι που θα προεπιλεγούν, θα κληθούν στη συνέχεια να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές από την αξιολόγηση των οποίων και με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης που θα ακολουθήσει, θα προκύψει ο πλειοδότης. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με τη δέσμευση μη μεταβίβασης των μετοχών από τον αγοραστή για διάστημα πέντε ετών. Η πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ αφήνει, τέλος, ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης και του ποσοστού (49%) που κατέχει η ιταλική ΕΝΙ στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Οπως αναφέρεται, οι όροι του διαγωνισμού δεν επηρεάζονται στην περίπτωση που η ΔΕΠΑ ασκήσει το δικαίωμά της να αποκτήσει πρόσθετες μετοχές στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Η ΔΕΠΑ διατηρεί προτιμησιακό δικαίωμα στην περίπτωση που η ΕΝΙ πουλήσει τις μετοχές της. Η ιταλική εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση της συμμετοχής της στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην ομοεθνή της Ιtalgas, που μαζί με τη γερμανική ΕΟΝ εμφανίζονται ως οι βασικοί διεκδικητές της ΔΕΠΑ Υποδομών.