Μέρισμα 60 εκατ. από παραχωρήσεις για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μέρισμα 60 εκατ. από παραχωρήσεις για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

2' 38" χρόνος ανάγνωσης

Ετήσια μερίσματα 90 εκατ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο των παραχωρήσεων αναμένει τα επόμενα χρόνια ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπολογίζοντας βέβαια και τη θετική συνεισφορά του πιο πρόσφατου έργου παραχώρησης, που μόλις ξεκίνησε να κατασκευάζει, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι του Ηρακλείου Κρήτης. Χωρίς αυτό, για την τρέχουσα χρήση του 2019, ο όμιλος προσδοκά σε ετήσιο μέρισμα, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό το σκεπτικό  των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία διετία, με τις οποίες εξαγοράστηκαν τα ποσοστά συμμετοχών των ξένων ομίλων στις εταιρείες εκμετάλλευσης των οδικών αξόνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχει πλέον το 100% των μετοχών των παραχωρήσεων «Νέα Οδός – Ιονία Οδός» και «Κεντρική Οδός – Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας» και διατηρεί συμμετοχή 17%  στην Ολυμπία Οδό. Κατά το φετινό εννεάμηνο, ο τομέας των παραχωρήσεων κατέγραψε ελαφρά μείωση των εσόδων σε 137,4 εκατ. ευρώ από 141 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBΙTDA), διαμορφώθηκε σε 72,4 εκατ. ευρώ από 72,9 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας των παραχωρήσεων σύντομα θα αυτονομηθεί, καθώς θα συσταθεί μια νέα θυγατρική, στην οποία θα εισφερθεί όλη αυτή η περιουσία. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αξίας αυτής, καθώς με τον συγκεκριμένο τρόπο θα είναι ευκολότερα κεφαλαιοποιήσιμη, π.χ. μέσω προσέλκυσης ξένων στρατηγικών επενδυτών ή μέσω της μεγαλύτερης ευκολίας εξασφάλισης χρηματοδότησης, χωρίς δηλαδή τυχόν βαρίδια, όπως π.χ. ο κατασκευαστικός τομέας, του οποίου τα μελλοντικά έσοδα και η κερδοφορία είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν.

Συνολικά κατά το φετινό εννεάμηνο, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε σημαντική αύξηση 71,2% των καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα, τα οποία ανήλθαν σε 32,7 εκατ. ευρώ από 19,1 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Βασικός λόγος για την εξέλιξη αυτή ήταν τόσο η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και η θετική συνεισφορά που προέκυψε από τις αποτιμήσεις Δευτερογενών Παραγώγων. Στον αντίποδα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 18% σε 838 εκατ. ευρώ, από 1,02 δισ. ευρώ κατά το περυσινό εννεάμηνο. Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, η οποία υποχώρησε κατά 5,5%, σε 209,4 εκατ. ευρώ από 221,7 εκατ. ευρώ.

Αιτία για τα μειωμένα έσοδα και την πτώση των λειτουργικών κερδών ήταν η αρνητική πορεία του κατασκευαστικού τομέα του ομίλου. Συγκεκριμένα, ο τζίρος των κατασκευών υποχώρησε κατά 29,4%, σε 494 εκατ. ευρώ από 700 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, μειωμένα ήταν και τα λειτουργικά κέρδη του συγκεκριμένου τομέα, καθώς δεν ξεπέρασαν τα 11,1 εκατ. ευρώ από 39,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας κάμψη κατά 71,6%.

Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η πορεία του τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές, όπου τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 19,3% σε 195,6 εκατ. ευρώ (από 164 εκατ. ευρώ), ενώ η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε επίσης κατά 15,1%, σε 132,3 εκατ. ευρώ από 115 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Πάντως, θετικό κρίνεται το γεγονός ότι το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει σε υψηλό επίπεδο, καθώς ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ.

Οσον αφορά τον συνολικό καθαρό δανεισμό, αυτός διαμορφώνεται σε 1,43 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2018, λόγω των υψηλών επενδυτικών δαπανών που υλοποιούνται στον κλάδο των ΑΠΕ.