ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προχωράει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Τράπεζα Αττικής

prochoraei-se-ayxisi-metochikoy-kefalaioy-i-trapeza-attikis-2358459

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη στήριξη του αναπτυξιακού της σχεδίου προτίθεται να προχωρήσει η Attica Bank, έχοντας λάβει τη σχετική έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της τράπεζας έχει ήδη ορίσει σύμβουλο την UBS και την Euroxx Χρηματιστηριακή, που αναμένεται να διερευνήσουν την αγορά προσδιορίζοντας το χρονοδιάγραμμα της κεφαλαιακής ενίσχυσης και το ακριβές ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, όπως έχουν προαναγγείλει ο πρόεδρος της Attica Bank Κώστας Μητρόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Θεόδωρος Πανταλάκης, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την αναπτυξιακή στήριξη της τράπεζας, στο πλαίσιο της απόφασης για διπλασιασμό των χρηματοδοτήσεων την προσεχή τριετία.

Παράλληλος στόχος που θα επιδιωχθεί να επιτευχθεί με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είναι η διεύρυνση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας, με την παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων, δηλαδή του ΤΜΕΔΕ και του ΕΦΚΑ. Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για τη μεταφορά του ποσοστού 13,16% που διαθέτει ο ΕΦΚΑ στο ΤΜΕΔΕ, που σήμερα ελέγχει το 32,5% της τράπεζας. Το σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί προς έγκριση στον SSM και μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης το ποσοστό του Ταμείου των μηχανικών θα ανέλθει στο 45,7%. Η προοπτική μείωσης του ποσοστού των δύο βασικών μετόχων στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνιστά απόφαση που θα ληφθεί από τους ίδιους τους φορείς και εφόσον διασφαλίζεται η μεγέθυνση της αξίας της επένδυσής τους στην τράπεζα.

Η διοίκηση της Attica Bank θεωρεί ότι ο χρόνος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, που τοποθετείται το δεύτερο εξάμηνο του 2020, είναι ευνοϊκότερος σε σχέση με ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν. Αυτό, διότι εκτός από τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, η πρωτοβουλία της διοίκησης συμπίπτει με την ολοκλήρωση μιας σειράς ενεργειών από την πλευρά της, που στόχο είχαν την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι δύο τιτλοποιήσεις 1,3 δισ. και 700 εκατ. ευρώ που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν, αλλά και η απόφαση για την ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ύψους έως και περίπου 500 εκατ. ευρώ σε ανεξάρτητο διαχειριστή. Η διοίκηση έχει λάβει ήδη προσφορές από τρεις ενδιαφερόμενους, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι η B2 Kapital, η FPS και η Qquant, και στόχος είναι η σύμβαση ανάθεσης να έχει υπογραφεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Με την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η Attica Bank επιδιώκει να επιταχύνει την εξυγίανση του ισολογισμού της. Να σημειωθεί ότι τα δάνεια της τράπεζας με βάση τα στοιχεία του εννεαμήνου διαμορφώνονται σε 1,8 δισ. ευρώ, από τα οποία το 1,1 δισ. ευρώ είναι ενήμερο χαρτοφυλάκιο. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν την ίδια περίοδο σε 1,5 δισ. ευρώ και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) σε 39,4% και στόχος είναι να μειωθεί σε μονοψήψιο ποσοστό. 

Το αναπτυξιακό σχέδιο της διοίκησης υλοποιείται μέσα από την αύξηση των χορηγήσεων που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά το 2019, ενώ το 2020 θα επιδιωχθεί η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και η διεύρυνση του πελατολογίου της σε νέες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως γιατροί, δικηγόροι, αγρότες κ.λπ. Στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά, περιλαμβάνεται η αναμόρφωση του δικτύου των ATM και η συνεργασία της Attica Bank με την Euronet, που επιτρέπει στους πελάτες της τράπεζας να διενεργούν συναλλαγές χωρίς κόστος σε περισσότερα από 1.000 ΑΤΜ πανελλαδικά. Επίσης, εκτός από τη δημιουργία νέων προϊόντων στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης και τη στρατηγική συνεργασία με την Interamerican για την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, στους επόμενους σχεδιασμούς είναι η δημιουργία δύο εταιρειών factoring και leasing που θα επιτρέψουν τη διεύρυνση των εργασιών της.

Η τράπεζα διαθέτει επαρκή ρευστότητα για την ενίσχυση των χορηγήσεων, καθώς οι καταθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 2,5 δισ. ευρώ, συνεχίζουν να αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό. Η τάση αυτή οδήγησε σε περαιτέρω βελτίωση τον δείκτη ρευστότητας της τράπεζας και συγκεκριμένα τον δείκτη δάνεια και προκαταβολές (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις, που διαμορφώνεται κοντά στο 61,5%.