Υπεγράφη επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας στην Alpha Bank

Υπεγράφη επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας στην Alpha Bank

2' 39" χρόνος ανάγνωσης

Κατώφλι 1.800 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές όσων υπαλλήλων της Alpha Bank υποστούν μείωση, λόγω μεταβολής της υπηρεσιακής τους θέσης, προβλέπει η νέα επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε ο σύλλογος με τη διοίκηση της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος προσωπικού κάνει λόγο για σύμβαση που «ανοίγει νέους δρόμους ασφάλειας και σιγουριάς για όλους τους εργαζομένους στην Alpha Bank».

Το κατώτατο όριο των 1.800 ευρώ καλύπτει τόσο εκείνους που λόγω μετακίνησης, π.χ. από το τραπεζικό δίκτυο σε κεντρική υπηρεσία, δουν τις μεικτές αποδοχές τους να μειώνονται, αλλά και όσους υπαλλήλους από τη διεύθυνση καθυστερήσεων της Alpha Bank θα μετακινηθούν στη Cepal, δηλαδή την εταιρεία διαχείρισης που θα πωληθεί σε επενδυτή, στο πλαίσιο της διαδικασίας τιτλοποίησης κόκκινων δανείων ύψους 12 δισ. ευρώ (project Galaxy). Οπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Alpha Bank, στην εταιρεία διαχείρισης που θα έχει πωληθεί έως τον Σεπτέμβριο θα μετακινηθούν περίπου 800 υπάλληλοι από την αρμόδια διεύθυνση. Να σημειωθεί ότι μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου που πραγματοποίησε η τράπεζα το 2019, ο αριθμός των υπαλλήλων έχει μειωθεί στις 7.800.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το κατώφλι στις αποδοχές, η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει ότι, από την 1η Μαρτίου, για τους υπαλλήλους των οποίων οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές είναι μεγαλύτερες του ποσού των 1.800 ευρώ και λόγω αλλαγής θέσης μειώνονται κάτω από το ποσό αυτό, η διαφορά θα καταβάλλεται ως «ειδική ρύθμιση». Κατά τον ίδιο τρόπο, για όσους υπαλλήλους οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές είναι ίσες ή μικρότερες του ποσού των 1.800 ευρώ και λόγω αλλαγής θέσης μειώνονται, θα χορηγείται ποσό με τη μορφή «ειδικής ρύθμισης» που θα καλύπτει τη διαφορά. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το ποσό της «ειδικής ρύθμισης» θα συμψηφίζεται με κάθε είδους μελλοντικές αυξήσεις, μέχρι να καλυφθεί η διαφορά.

Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει αύξηση από 10,5% έως και 44% των βασικών επιδομάτων που δίνει η τράπεζα, αλλά και σειρά παροχών για τους υπαλλήλους με παιδιά, με στόχο τη στήριξη της οικογένειας. Μεταξύ των παροχών αυτών είναι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ ως δωροεπιταγή κατά την απόκτηση 3ου τέκνου και για κάθε επόμενο, η χορήγηση μιας πρόσθετης ημέρας αδείας πέραν της κανονικής για τους υπαλλήλους με παιδιά, η χορήγηση 3ήμερης άδειας με αποδοχές για τη νοσηλεία τέκνου, η οικονομική ενίσχυση 1.300 ευρώ για υπαλλήλους με ανάπηρο τέκνο κ.ά. Επίσης, αναπροσαρμόζεται το ετήσιο όριο αποζημίωσης εξόδων νοσηλείας για όλους τους εργαζομένους και τα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους κατά 47%, δηλαδή από τις 17.000 ευρώ αυξάνεται σε 25.000 ευρώ. Αυξάνεται, από έως 4 σε έως 5, ο αριθμός των χορηγούμενων δανείων προς το προσωπικό, με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ. Σε ισχύ παραμένει η δυνατότητα χορήγησης δανείων 2 επιπλέον μισθών για αιτιολογημένες ανάγκες (με προσκόμιση δικαιολογητικών), που σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. προβλήματα υγείας, καταστροφή οικίας) αυξάνονται κατά ακόμη 2 μισθούς, δηλαδή έως 4. Το συνολικό ποσό των δύο περιπτώσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 25.000 ευρώ. Από 1ης Μαρτίου μειώνεται κατά 25% το επιτόκιο των προσωπικών δανείων και θα ισχύει επιτόκιο 1,5%. Από 1η Ιανουαρίου 2020 η τράπεζα αναλαμβάνει να καλύψει τα συνολικά έξοδα που απαιτούνται για την άρση προσημείωσης. Τέλος, συμφωνήθηκε να συσταθεί κοινή επιτροπή εκπροσώπων της τράπεζας και του συλλόγου, που θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας νέου προϊόντος για την αντιμετώπιση της δανειακής επιβάρυνσης των υπαλλήλων.