ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε νέες δραστηριότητες επενδύει ο ΑΔΜΗΕ λόγω πράσινης ενέργειας

gkat_25_0503_page_1_image_0001

Την επέκτασή του σε νέες δραστηριότητες, όπως οι κατασκευές και η αποθήκευση ενέργειας, έχει αποφασίσει ο διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), προκειμένου να ανταποκριθεί στις τεράστιες προκλήσεις που θέτει η ταχεία μετάβαση σε πράσινες μορφές ενέργειας.

Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους 5,5 δισ. ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ βλέπει σε αυτό εκτός από την τεράστια πρόκληση και μια ευκαιρία: να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων του, πέραν αυτής από τη διαχείριση του συστήματος. Η προετοιμασία του ηλεκτρικού συστήματος για να υποδεχθεί και να διαχειριστεί με ασφάλεια και αξιοπιστία τη νέα ισχύ 8-9 GW από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030, αποτελεί αντικείμενο άσκησης για τον ΑΔΜΗΕ ως διαχειριστή αλλά και συγχρόνως πεδίο νέων δραστηριοτήτων για επιπλέον έσοδα, μη ρυθμιζόμενα.

Ετσι, παράλληλα με την κατάρτιση σειράς μελετών, ώστε ο σχεδιασμός του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) να αποτυπωθεί με συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια για να συμπεριληφθούν τελικά στο δεκαετές αναπτυξιακό πλάνο, ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει και σε συνεργασίες με τρίτους για την κατασκευή δικτύων, αλλά και σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας. Η εμπλοκή του ΑΔΜΗΕ σε έργα κατασκευής δικτύων σε συνεργασία με τρίτους εκπορεύεται κυρίως από δύο λόγους. Ο πρώτος συνδέεται με την αδυναμία της αγοράς να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις για τις νέες υποδομές σε δίκτυα και διασυνδέσεις που απαιτεί ο ενεργειακός μετασχηματισμός της χώρας, μετά μια μακρά περίοδο κρίσης που οδήγησε σε ρυθμούς χαμηλής ανάπτυξης ή και αποεπένδυσης. Ο δεύτερος συνδέεται με τους περιορισμούς που έχει ο ΑΔΜΗΕ ως εταιρεία με βασικό μέτοχο το ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει στις αναγκαίες προσλήψεις που θα του επέτρεπαν να κατασκευάσει ο ίδιος κάποια μεγάλα έργα. Η διοίκηση της εταιρείας έχει έρθει σε επαφές ήδη με εγχώριους κατασκευαστικούς ομίλους και διερευνά δυνατότητες συνεργασίας, αναλαμβάνοντας κομμάτια κατασκευαστικών αντικειμένων όπου διαθέτει τεχνογνωσία. Σύμφωνα μάλιστα με πηγές του διαχειριστή, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν υπογραφεί και οι πρώτες συμφωνίες με αυτό το αντικείμενο.

Μια δεύτερη πηγή εσόδων που ανοίγει για τον ΑΔΜΗΕ η ενεργειακή μετάβαση, είναι η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης. Η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου διεθνώς για σύμπραξη σε μεγάλα έργα αποθήκευσης που διευκολύνουν ή αυξάνουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του συστήματος. Και σε αυτόν τον τομέα, οι πρώτες συμφωνίες αναμένονται εντός του έτους.

Και τεχνική σχολή

Παράλληλα ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει να επενδύσει και σε τεχνογνωσία, προκειμένου να καλύψει το κενό του εξειδικευμένου προσωπικού που προέκυψε τα προηγούμενα χρόνια με το μεγάλο κύμα μετανάστευσης επιστημόνων στο εξωτερικό. Αξιοποιώντας την εμπειρία ετών που διαθέτει από τα χρόνια που λειτούργησε ως αναπόσπαστο κομμάτι της ΔΕΗ στην κατασκευή δικτύων μέσης και υψηλής τάσης, ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει τη σύσταση μιας τεχνικής σχολής στην οποία θα εκπαιδεύεται προσωπικό για να απασχοληθεί στη συνέχεια από τον ίδιο τον ΑΔΜΗΕ αλλά και να διοχετευθεί στην αγορά, στην οποία επίσης δημιουργούνται αυξημένες ανάγκες εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ πιστώνεται ήδη το γεγονός ότι κατόρθωσε να συστήσει και να στελεχώσει μια εταιρεία ειδικού σκοπού ως θυγατρική, την Αριάδνη Ιnterconnection, σε χρόνο-ρεκόρ, προσελκύοντας εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό τόσο από το δυναμικό εντός της χώρας όσο και από Ελληνες που αναζήτησαν εργασία στο εξωτερικό (brain regain) στα χρόνια της κρίσης.

Τα νέα σχέδια του ΑΔΜΗΕ προχωρούν παράλληλα με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και την ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας.