ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων στον ΟΤΕ

Νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων στον ΟΤΕ

Νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων υλοποιεί στο τέλος του μήνα ο ΟΤΕ. Τα προγράμματα θα περιλάβουν πάνω από 400 εργαζομένους σε διάφορες υπηρεσίες της μητρικής εταιρείας, αλλά και σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Το κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε περίπου 55 εκατ. ευρώ ή περίπου 130.000 ευρώ κατά μέσον όρο για κάθε εργαζόμενο που αποχωρεί.

Το πρώτο πρόγραμμα (πρόγραμμα Α) περιλαμβάνει 230 εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Σε αυτούς προστίθενται άλλοι τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι (πρόγραμμα Β), οι οποίοι δεν είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, αλλά ο Οργανισμός τους προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο προκειμένου να αφήσουν τη θέση εργασίας τους.

Σε όσους εντάσσονται στο πρόγραμμα Β, ο ΟΤΕ δίνει αποζημίωση 20 έως 48 μισθών, ανάλογα με τη θέση και τα χρόνια προϋπηρεσίας, συν δύο μισθούς για κάθε τέκνο. Απευθύνεται σε εργαζομένους εταιρειών του ομίλου, με απασχόληση τουλάχιστον 10 ετών και ηλικίας άνω των 40 ετών. Η ζήτηση μάλιστα είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς η διοίκηση του ΟΤΕ έχει διαμηνύσει ότι μετά το 2020 θα χαμηλώσει τις αποζημιώσεις που παρέχει σε όσους αποχωρούν από τις θέσεις τους. Επιπλέον, σχεδόν το σύνολο των προς συνταξιοδότηση εργαζομένων θέλει να αποχωρήσει μέσω απόλυσης, καθώς η καταβαλλόμενη αποζημίωση ενσωματώνει πολύ χαμηλότερη φορολογία, απ’ ό,τι η καταβολή του εφάπαξ της συνταξιοδότησης.

Το πρόγραμμα Α περιλαμβάνει τους εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν εξαιρεθεί από το περυσινό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Πρακτικά απευθύνεται σε όσους συνταξιοδοτούνται μέχρι και τις αρχές του 2026 και η απόλυσή τους θα γίνει με την καταβολή αποζημίωσης που αντιστοιχεί περίπου στο 80% της μηνιαίας αποζημίωσης και την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης.

Πάντως και ο ΟΤΕ βγαίνει ωφελημένος από τα προγράμματα αυτά, καθώς όπως αναφέρεται, τα κόστη των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου αποσβένονται σε λιγότερο από τρία έτη. Ετσι ο ΟΤΕ επεξεργάζεται και ένα τρίτο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου (πρόγραμμα Γ), πολύ μεγαλύτερο από τα τρέχοντα, που θα περιλάβει ακόμη περισσότερους. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο καλώς εχόντων των πραγμάτων.

Ο αριθμός εκείνων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Γ μπορεί να φτάσει τους 1.000, θα έχει μικρότερο κόστος ανά εργαζόμενο και αν τελικά υλοποιηθεί μέχρι τέλος του έτους, θα οδηγήσει σε μείωση το προσωπικό της μητρικής εταιρείας κατά περίπου 15%. Σημειώνεται ότι 31.12.2019 ο ΟΤΕ απασχολούσε κάτι λιγότερο από 8.000, ενώ σε όλες τις επιχειρήσεις του στην Ελλάδα απασχολεί πάνω από 10.000. Το πρόγραμμα Γ έχει προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ ή περίπου 65.000 ευρώ ανά εργαζόμενο κατά μέσον όρο.

Βασικός στόχος της διοίκησης του ΟΤΕ εκτός από τη μείωση του λειτουργικού κόστους, είναι η ανανέωση του προσωπικού, καθώς ο όμιλος μετασχηματίζεται παρέχοντας εντελώς νέες υπηρεσίες σε σχέση με εκείνες του παρελθόντος. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, ο ΟΤΕ έχει προϋπολογίσει φέτος 117 εκατ. ευρώ για αποχωρήσεις του προσωπικού του σε διάφορες επιχειρήσεις του ομίλου.

Στο μεταξύ, με προσεκτικά βήματα αποκαθίσταται η επαναφορά προσωπικού στον ΟΤΕ. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα προσέρχεται στους εργασιακούς χώρους, εκ περιτροπής, ανά εβδομάδα το 25% του προσωπικού. Το υπόλοιπο 75% θα εργάζεται από απόσταση. Η ρύθμιση αυτή αφορά κυρίως τους εργαζομένους στα τηλεφωνικά κέντρα, αλλά και τις διοικητικές υπηρεσίες, όπου ανά τέσσερις θέσεις εργασίας θα προσέρχεται ένας εργαζόμενος.

Μετά τον Ιούνιο εκτιμάται ότι αφενός η πανδημία θα έχει περιοριστεί περαιτέρω, αφετέρου ξεκινούν οι θερινές διακοπές. Συγκεκριμένα, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η προσέλευση προσωπικού στις εταιρείες του ομίλου ΟΤΕ αναφέρεται ότι μειώνεται πάνω από 40% λόγω των θερινών αδειών.