ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καινοτόμοι 6 στις 10 επιχειρήσεις ​​​με προσωπικό άνω των 10 ατόμων

kainotomoi-6-stis-10-epicheiriseis-me-prosopiko-ano-ton-10-atomon-2378875

Αυξήθηκαν οι καινοτόμοι επιχειρήσεις στη χώρα μας κατά τη διετία 2016-2018. Σύμφωνα με νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), οι καινοτόμοι επιχειρήσεις στη χώρα μας, με προσωπικό άνω των 10 ατόμων, ανήλθαν στο 60,3%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες αυξημένο από την προηγούμενη μελέτη για τα έτη 2014-2016 και κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την πρώτη έρευνα που διεξήχθη και αφορούσε την περίοδο 2010-2012. Μάλιστα, στις μεγάλες επιχειρήσεις, εκείνες που απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους, η ίδια έρευνα παρουσιάζει ως καινοτόμους περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις (87%). Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία δημιουργεί το ΕΚΤ και αποστέλλει στη Eurostat σε συνεργασία με την EΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της επίσημης πανευρωπαϊκής έρευνας για την καινοτομία και τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. (CIS – Community Innovation Survey). Στην Ελλάδα, η έρευνα περιλαμβάνει 12.213 επιχειρήσεις με 10 απασχολουμένους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την καινοτομία αφορά τόσο τον τομέα της βιομηχανίας όσο και τον τομέα υπηρεσιών. Στον τομέα της βιομηχανίας, το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2016-2018 ανέρχεται σε 62,3%, σε σχέση με 59,5% την περίοδο 2014-2016. Το υψηλότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων (62,9%) καταγράφεται στον πολυπληθή κλάδο της μεταποίησης.

Στον τομέα των υπηρεσιών, το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2016-2018 ανέρχεται σε 58,9%, σε σχέση με 56,5% την περίοδο 2014-2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες. Το υψηλότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων (67,1%) καταγράφεται στον κλάδο ενημέρωση και επικοινωνία, δηλαδή στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών.

Οσον αφορά το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης, αυτό αυξάνεται με την αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2016-2018 ανέρχεται στο 58% στις επιχειρήσεις με 10-49 απασχολουμένους, στο 70,4% στις επιχειρήσεις με 50-249 απασχολουμένους και στο 87,3% στις επιχειρήσεις με 250 και πλέον απασχολουμένους. Σημειώνεται ότι την περίοδο 2016-2018, και σε σχέση με την προηγούμενη τριετία 2014-2016, καταγράφεται αύξηση του ποσοστού καινοτόμων επιχειρήσεων σε όλες τις τάξεις μεγέθους.