ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 10,82 εκατ. ευρώ εμφάνισε πέρυσι ο ιατρικός όμιλος ΙΑΣΩ

Ζημίες 10,82 εκατ. ευρώ εμφάνισε πέρυσι ο ιατρικός όμιλος ΙΑΣΩ

Ζημίες μετά από φόρους (μετά την εφαρμογή των μηχανισμών rebate και clawback), ύψους 10,82 εκατ. ευρώ, εμφάνισε το 2019 ο όμιλος ΙΑΣΩ έναντι κερδών 11,68 εκατ. ευρώ το 2018, με τα αποτελέσματα να έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από αυξημένες προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων της θυγατρικής εταιρείας «Φιλοκτήτης».

Ο κύκλος εργασιών του ΙΑΣΩ (μετά rebate & claw back), μειώθηκε κατά 3,57% σε σχέση με τη χρήση του 2018 και ανήλθε σε 95,71 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου (μετά από rebate & clawback) υποχώρησαν κατά 69,48%, σε σχέση με την περυσινή χρήση και διαμορφώθηκαν σε 7,84 εκατ. ευρώ.

Ο εισηγμένος στο χρηματιστήριο ιατρικός όμιλος εμφάνισε τη χρήση του 2019 αύξηση των εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες, σε 28,3 εκατ. ευρώ από περίπου 16,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το 2019 προχώρησε σε αναδιάρθρωση του δανεισμού του, με αποτέλεσμα το 2019 το συνολικό χρέος να ανέρχεται σε 90,27 εκατ. ευρώ από 105,17 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, ο καθαρός δανεισμός (δάνεια – διαθέσιμα) του ομίλου στο τέλος του 2019 ανήλθε σε 56,16 εκατ. ευρώ έναντι  80,05 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Οσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο τζίρος παραμένει στα ίδια επίπεδα, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, αλλά τα αποτελέσματα καταγράφουν σημαντική πτώση στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και τον Απρίλιο του 2020 λόγω της πανδημικής κρίσης. Ενδεικτικά, κατεγράφη πτώση περιστατικών σε ορισμένους τομείς, όπως o διαγνωστικός (ανοικτή νοσηλεία), τα περιστατικά παιδιατρικών νοσηλειών και οι χειρουργικές επεμβάσεις, άνω του 50%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η εταιρεία, πάντως, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, διαθέτει επαρκή ρευστότητα –διαμορφώνεται σε 34,1 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019–  για να αντέξει την κρίση, τουλάχιστον έως το τέλος της χρονιάς, έχοντας εξασφαλίσει νέα έγκριση για γραμμή κίνησης κεφαλαίου.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στη στρατηγική που θα ακολουθήσει η OCM Luxemburg Healthcare, μέλος του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Oaktree, που έχει αποκτήσει το 83,37% των μετοχών της ΙΑΣΩ. Οι βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη σύναψη νέων συμβάσεων με προμηθευτές με βελτιωμένους για τις εταιρείες του ομίλου όρους, τον περαιτέρω εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας, όπως και την ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας του ομίλου με τη βελτίωση των πρακτικών εισπραξιμότητας με στόχο την καλυτέρευση της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι τελευταίες ενισχύθηκαν, κατά το 2019, σε 23,2 εκατ. ευρώ από 12,3 εκατ. ευρώ το 2019.