ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 110 εκατ. για την Aegean το πρώτο τρίμηνο

Ζημίες 110 εκατ. για την Aegean το πρώτο τρίμηνο

Οι εξαιρετικές προοπτικές με τις οποίες ξεκίνησε το 2020 για την Aegean εξανεμίστηκαν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους λόγω της εμφάνισης της πανδημίας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή στην ιστορία των αερομεταφορών.

Πρόκειται για τη βαθύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η εταιρεία στα είκοσι χρόνια λειτουργίας της, όπως επεσήμανε μιλώντας στους επενδυτές ο πρόεδρος της Aegean Ευτύχιος Βασιλάκης, που δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανάγκη κρατικής βοήθειας, όπως ακριβώς συνέβη και με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της.

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2020 θέλει συνολικά την εταιρεία να έχει μεταφέρει 2,1 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας μείωση 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η μείωση της κίνησης προέρχεται στο σύνολό της από τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του οποίου η κίνηση περιορίστηκε κατά 56% αντιστρέφοντας πρακτικά τη θετική πορεία που σημειώθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οπότε και ενισχύθηκε η επιβατική κίνηση κατά 11% και 7% αντίστοιχα. Είναι ενδεικτικό ότι τον Μάρτιο εξυπηρετήθηκαν από την εταιρεία 408.166 επιβάτες έναντι 899.694 τον Ιανουάριο του 2020.

Τα έσοδα της εταιρείας διέγραψαν παρόμοια πορεία, καθώς τον Ιανουάριο ενισχύθηκαν κατά 15%, τον Φεβρουάριο κατά 13% αλλά τον Μάρτιο περιορίστηκαν δραματικά σε ποσοστό 59%.

Ετσι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών της Aegean αναμένεται να περιοριστεί συνολικά κατά 15% και να διαμορφωθεί στα 146,4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αποτελέσματος του πρώτου τριμήνου του έτους. Οι ζημίες προ φόρων το πρώτο τρίμηνο του έτους εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 80 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών (προ φόρων) 48,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ωστόσο αναμένεται να επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο με επιπλέον 30 εκατ. ευρώ, καθώς η αναστολή του μεγαλύτερου όγκου της πτητικής δραστηριότητας της εταιρείας το δεύτερο τρίμηνο του έτους καθιστά τα συμβόλαια παραγώγων πετρελαίου, που είχαν συναφθεί για την αντιστάθμιση του κινδύνου, μη αποτελεσματικά.

Αποτέλεσμα είναι οι ζημίες προ φόρων κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν, σύμφωνα με την παραπάνω πρόβλεψη, στα 110 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν σε 465 εκατ. ευρώ.

Η Aegean έχει εξασφαλίσει νέες πιστωτικές γραμμές σε κεφάλαιο κίνησης από ελληνικές τράπεζες συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις της εταιρείας, με δεδομένη την αναστολή του σημαντικότερου μέρους της δραστηριότητάς της από τις 26 Μαρτίου υπό το σενάριο της σχεδόν μηδενικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, θέλουν την ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων να κυμαίνεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση.

Ο ρυθμός επαναδραστηριοποίησης θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε σχέση με την προσβασιμότητα, την αποκλιμάκωση της πανδημίας και την αναίρεση των μέτρων περιορισμού μετάβασης και πρόσβασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρακολούθησαν οι επενδυτές της εταιρείας, το αισιόδοξο σενάριο θέλει την πτητική δραστηριότητα της Aegean στο διεθνές δίκτυο να φτάνει σταδιακά τον Ιούλιο στο 25% περίπου, ώστε ο Σεπτέμβριος να τη βρει με το 45%-50% των πτήσεών της. Περίπου στα μέσα Ιουνίου η Aegean θα προχωρήσει σε εκ νέου ενημέρωση. Η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου 2020.