ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η συγχώνευση ΣΙΔΜΑ – «Μπήτρος»

ton-septemvrio-oloklironetai-i-sygchoneysi-sidma-amp-8211-mpitros-2380033

Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η διαδικασία απορρόφησης της εταιρείας «Μπήτρος Μεταλλουργική» από τη ΣΙΔΜΑ. Η συγχώνευση των δύο εταιρειών πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η σύνταξη του σχετικού πληροφοριακού δελτίου.

Χθες, οι μέτοχοι της ΣΙΔΜΑ έδωσαν το πράσινο φως για την απορρόφηση του ενεργητικού και παθητικού της «Μπήτρος Μεταλλουργική». Η απορρόφηση θα γίνει μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της «Μπήτρος». Η ΣΙΔΜΑ θα αποκτήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία από την πρώην ανταγωνίστρια εταιρεία «Μπήτρος» και οι μέτοχοι της τελευταίας θα λάβουν το 25% των μετοχών της ΣΙΔΜΑ.

Συγκεκριμένα, με βάση τις χθεσινές αποφάσεις της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της ΣΙΔΜΑ, θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 4,58 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 3,4 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ η καθεμιά, λόγω εισφοράς σε είδος στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας «Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ». Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΙΔΜΑ θα ανέλθει στο ποσό των 18,3 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 13,6 εκατ. μετοχές, εκ των οποίων το 75% θα κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της ΣΙΔΜΑ και το 25% οι μέτοχοι της «Μπήτρος».

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πρέπει το σχέδιο συγχώνευσης να εγκρίνει η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και παράλληλα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει το σχετικό ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ. Εκτιμάται ότι και τα δύο θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να περατωθεί η συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων.

Χθες μάλιστα αποσύρθηκε από τη θέση του προέδρου της εταιρείας ο κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη της προεδρίας από τον ιδρυτή της «Μπήτρος Μεταλλουργική», κ. Παναγιώτη Μπήτρο. Ο κ. Μπεναρδούτ θα τοποθετηθεί, μετά τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, στη θέση του αντιπροέδρου, ενώ τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης ανέλαβε από χθες το στέλεχος της ΣΙΔΜΑ Αντώνης Καραδένογλου. Η τοποθέτηση του κ. Μπήτρου στη θέση του προέδρου της ΣΙΔΜΑ θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο επιχειρήσεων, και είναι η πρώτη από τις δύο θέσεις που θα αποκτήσει η «Μπήτρος Συμμετοχική» στο Δ.Σ. της ΣΙΔΜΑ.

Η νέα ΣΙΔΜΑ που θα προκύψει θα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα στη χώρα, με ετήσιες πωλήσεις ύψους τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ. Το 2019, η ΣΙΔΜΑ είχε έσοδα 133,7 εκατ. ευρώ και η «Μπήτρος Μεταλλουργική», ύψους 25,9 εκατ. ευρώ. Η μόνη αβεβαιότητα είναι η πανδημική κρίση η οποία οδήγησε σε μείωση των πωλήσεων (περίπου 25% τον μήνα Απρίλιο), εντούτοις μέσα στον Μάιο, σημαντικό μέρος αυτής της κάμψης αναπληρώθηκε με νέες πωλήσεις.

Αισιοδοξία

Στελέχη της εταιρείας αναφέρουν ότι οι πωλήσεις δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως στα προ πανδημικής κρίσης επίπεδα, αλλά η πορεία τους μέσα στον Μάιο υποδεικνύει ότι η κρίση αυτή θα έχει τη μορφή «V», δηλαδή μια απότομη πτώση που θα συνοδευθεί από μια απότομη επαναφορά στα αρχικά επίπεδα. Προς την κατεύθυνση αυτή, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει και το πόσο γρήγορα θα επανεκκινήσουν, μετά την επιβολή των μέτρων περιορισμού της κίνησης, τα μεγάλα κατασκευαστικά έργων που προωθεί η κυβέρνηση. Τέτοιου είδους έργα είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οι υποδομές σε λιμάνια, αεροδρόμια κ.λπ.