ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε doValue Greece μετονομάστηκε η Eurobank FPS

Σε doValue Greece μετονομάστηκε η Eurobank FPS

Σε doValue Greece μετονομάζεται η Eurobank FPS, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ Eurobank και του ιταλικού ομίλου doValue, για την εξαγορά του 80% της εταιρείας. Η doValue Greece αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων στην Ελλάδα με συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο άνω των 26 δισ. ευρώ.

Η Eurobank και η doValue έχουν συνάψει στρατηγική συμφωνία διάρκειας δεκατεσσάρων ετών, με βάση την οποία η τράπεζα αναθέτει στην doValue Greece τη διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) καθώς και τη διαχείριση όλων των δανείων της τράπεζας σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Εκτός από τα χαρτοφυλάκια της Eurobank, η doValue Greece θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο Pillar, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη συναλλαγή Significant Risk Transfer (SRΤ) στην Ελλάδα, το χαρτοφυλάκιο Cairo, το οποίο μέχρι στιγμής αποτελεί τη μεγαλύτερη συναλλαγή τιτλοποίησης στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, καθώς και άλλα χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών. Από το σύνολο των επτά υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων άνω των 26 δισ. ευρώ, περίπου το 40% αφορά τη Eurobank, ενώ το υπόλοιπο 60% αφορά άλλους διεθνείς επενδυτές.

1.000 εργαζόμενοι

Η doValue Greece απασχολεί 1.000 εργαζομένους συνολικά, από τους οποίους οι περίπου 400 μετακινήθηκαν οικειοθελώς από τη Eurobank. Η Eurobank FPS ιδρύθηκε το 2006, ως θυγατρική του ομίλου Eurobank, και από τον Μάρτιο του 2017 έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις από την ΤτΕ από την οποία και εποπτεύεται. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «έχει αναδειχθεί στη μεγαλύτερη, σε συνολικό ύψος δανείων υπό διαχείριση, εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας συμβάσεις διαχείρισης με διεθνείς επενδυτές και παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, συμβουλευτικών (advisory, due diligence, underwriting), διαχείρισης δανείων (debt servicing) και διαχείρισης ακινήτων (REO).

Η doValue είναι η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης (servicer) στη Νότια Ευρώπη, με δραστηριότητα στους τομείς της διαχείρισης δανείων και ακίνητης περιουσίας, που προέρχονται κυρίως από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, για λογαριασμό τραπεζών και επενδυτών. Με την ενσωμάτωση της doValue Greece στον όμιλο, σήμερα διαχειρίζεται περισσότερα από 162 δισ. ευρώ σε δάνεια και ακίνητα και διαθέτει βαθιά γνώση κάθε είδους πιστωτικών ανοιγμάτων σε όλες τις φάσεις του κύκλου τους.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Θεόδωρος Καλαντώνης, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι «η doValue με την ηγετική θέση της στη διαχείριση δανείων και ακινήτων στην ελληνική αγορά και τη συμμετοχή της στον όμιλο doValue, πρωτοπόρο του κλάδου πανευρωπαϊκά, αποτελεί ένα κόμβο ανάπτυξης στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο να συμβάλει στην εξυγίανση της οικονομίας και στην προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις σύγχρονες ανάγκες. Με διαφάνεια, αξιοπιστία και επαγγελματισμό, ανοίγουμε νέους δρόμους στους τομείς της δραστηριότητάς μας και δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, τους πελάτες και τους επενδυτές μας». Ο διευθύνων σύμβουλος, Τάσος Πανούσης, σημειώνει ότι στόχος της doValue Greece είναι να αποτελέσει «εταιρεία πρότυπο», εισάγοντας και αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα διαχείρισης δανείων και ακινήτων. Διαθέτουμε, όπως σημειώνει, «το αναγκαίο μέγεθος, ισχυρούς μετόχους, τεχνογνωσία και προπάντων το ανθρώπινο δυναμικό μας, όλες δηλαδή τις προϋποθέσεις που συνδιαμορφώνουν την αγορά».