ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Τράπεζα Αττικής αξιοποιεί τα ακίνητά της

Η Τράπεζα Αττικής αξιοποιεί τα ακίνητά της

Ετοιμη να αξιοποιήσει με πιο ενεργό τρόπο την ακίνητη περιουσία της εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα η Τράπεζα Αττικής, με στόχο να «ξεκλειδώσει» τις κρυμμένες υπεραξίες που υφίστανται και να βελτιώσει τον ισολογισμό της. Η Τράπεζα Αττικής διαθέτει σήμερα 183 επενδυτικά ακίνητα, συνολικής εύλογης αξίας 58 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ακίνητα κάθε είδους, από γραφεία και καταστήματα, μέχρι κατοικίες, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης και βιομηχανικά, όπως επίσης και οικόπεδα ή αγροτεμάχια. Βάσει γεωγραφικής κατανομής, το 21,86% βρίσκεται στην Αττική, το 29,51% των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και το 48,63% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από τα επενδυτικά αυτά ακίνητα της Τράπεζας Αττικής, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν τα οικιστικής χρήσης (58,47%), ακολουθούν τα ακίνητα εμπορικής – επαγγελματικής χρήσης και γης με ποσοστά 18,03% και 17,49% αντίστοιχα, ενώ μόλις το 6,01% είναι ακίνητα βιομηχανικής – βιοτεχνικής χρήσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν η Τράπεζα Αττικής σχεδίαζε, μέσω της μέχρι πρότινος θυγατρικής της Attica Bank Properties, τη δημιουργία ειδικής εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του θεσμού των ΑΕΕΑΠ. Ωστόσο, στην πορεία, το συγκεκριμένο πλάνο εγκαταλείφθηκε και πριν από λίγες εβδομάδες η εν λόγω εταιρεία μεταβιβάστηκε (χωρίς ασφαλώς τα ακίνητα) στο ΤΜΕΔΕ.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία, ο μεγαλύτερος όγκος των ακινήτων της Τράπεζας Αττικής βρίσκεται στην Αττική. Ειδικότερα, στο λεκανοπέδιο εντοπίζεται το 21,86%, δηλαδή συνολικά 40 κτίρια, τα οποία όμως αντιπροσωπεύουν το 59,4% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου, ή 34,48 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ένα συγκρότημα το οποίο αποτελείται από τέσσερις πολυκατοικίες με 157 οριζόντιες ιδιοκτησίες στην περιοχή του Λαυρίου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 51 διαμερίσματα, 47 αποθήκες και 57 θέσεις στάθμευσης, με τη συνολική του αξία να υπολογίζεται σε 5,74 εκατ. ευρώ. Επίσης, η τράπεζα διαθέτει εννέα οικόπεδα, 15 κατοικίες, 13 επαγγελματικά και τρία βιομηχανικά ακίνητα. Σημαντική περιουσία διαθέτει η Τράπεζα Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, στις παραπάνω περιοχές απαντώνται 54 επενδυτικά ακίνητα, εκ των οποίων τα 37 είναι κατοικίες, τα οκτώ είναι καταστήματα ή γραφεία, τρία είναι βιομηχανικά κτίρια, έξι είναι οικόπεδα. Οι κατοικίες καταλαμβάνουν το 68,5% του συνόλου, ενώ τα επαγγελματικά αφορούν το 14,8% και τα οικόπεδα το 11,1%. Η συνολική αξία των ακινήτων αυτών υπολογίζεται σε 12,52 εκατ. ευρώ, ή το 21,11% του συνόλου.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα εντοπίζονται επιπλέον 89 ακίνητα, εκ των οποίων τα 55 είναι κατοικίες, 12 είναι επαγγελματικά και 17 ακόμα είναι οικόπεδα. Επίσης, περιλαμβάνονται και πέντε βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια. Η αξία των ακινήτων της υπόλοιπης Ελλάδας είναι 19,49% επί της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου. 

Σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό, κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θα αναζητηθούν οι βέλτιστοι τρόποι για τη μεγιστοποίηση της εν λόγω ακίνητης περιουσίας, είτε μέσω απευθείας πωλήσεων είτε μέσω δημιουργίας επενδυτικών χαρτοφυλακίων, τα οποία θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε ενδιαφερόμενους θεσμικούς επενδυτές, ιδίως εφόσον τα ακίνητα μισθώνονται και προσφέρουν μία συγκεκριμένη απόδοση. Αυτό, ασφαλώς, αφορά κατά κύριο λόγο τα εμπορικά καταστήματα, τις αποθήκες και τα γραφεία που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της τράπεζας.