ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ για τη «Γερμανός» το 2019

Καθαρά κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ για τη «Γερμανός» το 2019

Σημαντική αύξηση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη για τη χρήση του 2019 της «Γερμανός», που παρέχει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, με την εταιρεία να δίνει, κατά τη φετινή χρονιά, ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της.  Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η θυγατρική εταιρεία του ομίλου Cosmote παρουσίασε πέρυσι, έναντι του 2018, ενισχυμένο κύκλο εργασιών κατά 1,5%, στα 302,1 εκατ. ευρώ από τα οποία 174,4 εκατ. ευρώ και 125,4 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων και από υπηρεσίες, αντίστοιχα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (Ebitda) ανήλθαν στα 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 8,8 εκατ. ευρώ το 2018, έχοντας αυξηθεί ως περιθώριο επί του κύκλου εργασιών κατά 3,7 μονάδες το 2019 σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (Ebit) της Γερμανός διαμορφώθηκαν σε περίπου 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το 2019. Tα κέρδη χρήσης διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ από 216.000 ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ποσό της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ, που αντικατοπτρίζει αντιστροφή πρόβλεψης από την πώληση, το 2013, του 100% της συμμετοχής της στην Germanos Telecom Bulgaria στη νορβηγική Telenor Mobile Communications. Η εταιρεία παρουσιάζει συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 136,8 εκατ. ευρώ από 133,4 εκατ. ευρώ το 2018.

Το 2019, στα καταστήματα του δικτύου «Γερμανός», σε όλη την Ελλάδα, υπολογίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 18 εκατ. συναλλαγές, η επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της εταιρείας αυξήθηκε κατά 16,62% σε σχέση με το 2018 και μέσω της υπηρεσίας G-Photoprint εξυπηρετήθηκαν 113.046 πελάτες με 1.275.031 ψηφιακές εκτυπώσεις φωτογραφιών.  

Επίσης, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του 2019, η εταιρεία αύξησε σημαντικά τις συνδέσεις mobile internet, πλησιάζοντας τις 58.000, μέγεθος που αντιστοιχεί σε αύξηση 49% συγκριτικά με το 2018. Οι εταιρικές συνδέσεις εντός των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 18%, ενώ οι οικιακές συνδέσεις παρουσίασαν μικρή μείωση (-5%) σε σχέση με το 2018. 

Στη σταθερή τηλεφωνία, οι συνδέσεις xDSL είχαν πτώση 1%, συγκριτικά  με το 2018, αλλά οι νέες συνδέσεις broadband υψηλών ταχυτήτων (VDSL) αυξήθηκαν κατά σχεδόν 45%, ξεπερνώντας τις 31.000 συνδέσεις. Σημαντική άνοδο, περίπου κατά 150%, κατέγραψαν οι επαναδεσμεύσεις των  υφιστάμενων συνδρομητών σταθερής, οι οποίες προσέγγισαν τις 38.000 το 2019. 

Σε επίπεδο ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων, η «Γερμανός» δια-τηρεί την ηγετική θέση της σε μερίδια αγορά σε smartphones, σταθερά τηλέφωνα, αξεσουάρ και μπαταρίες, ενώ το 2019 σημαντικά ενισχύθηκαν και οι πωλήσεις των τηλεοράσεων, «χάρη στην ενδυνάμωση του portfolio με value for money προτάσεις και τις συνδυαστικές προσφορές με την Cosmote TV», όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της περασμένης χρονιάς.  Ισχυρή ζήτηση παρουσίασαν τα προϊόντα gaming και οι φορητοί υπολογιστές, όπου σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς, ενώ άνοδος, σχεδόν κατά 78% σε σύγκριση με το 2018, σημειώθηκε στην κατηγορία των wearables. Σημαντική ζήτηση, σύμφωνα με τη «Γερμανός», προσελκύουν και κατηγορίες προϊόντων όπως τα ηλεκτρικά σκούτερ, που πωλούνται μέσω του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας.