ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κατά 5 ευρώ/μεγαβατώρα του τέλους ΑΠΕ από 1η Απριλίου

s21p1_0304ape-anan-phg-energ
solarpanel

Κατά 32,3% αυξάνεται αναδρομικά από 1η Απριλίου το τέλος ΑΠΕ προκειμένου να καλύψει ένα έλλειμμα της τάξης των 781,57 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σε απόλυτη τιμή το τέλος ΑΠΕ αυξάνεται μεσοσταθμικά κατά 5 ευρώ η μεγαβατώρα και διαμορφώνεται από τα 15,96 ευρώ η μεγαβατώρα στα 19,73 ευρώ. Η μερίδα του λέοντος της «τρύπας» των 781,57 εκατ. ευρώ θα επιβαρύνει τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι θα καταβάλουν στο διάστημα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2014 τα 352,39 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του τέλους ΑΠΕ για τα οικιακά τιμολόγια φτάνει στο 26,44% και η μοναδιαία χρέωση αυξάνεται από τα 20,8 ευρώ η μεγαβατώρα στα 26,3 ευρώ η μεγαβατώρα. Με 307,24 εκατ. ευρώ επιβαρύνονται οι μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης για τις οποίες το τέλος ΑΠΕ αυξάνεται από 21,77 ευρώ η μεγαβατώρα στα 30,89 ευρώ η μεγαβατώρα. Οι επιχειρήσεις μέσης τάσης με κατανάλωση κάτω από 13 γιγαβατώρες/έτος επιβαρύνονται με το συνολικό ποσό των 82,42 εκατ. ευρώ με αναπροσαρμογή του τέλους από 6,97 ευρώ η μεγαβατώρα στα 10,83 ευρώ. Οι επιχειρήσεις υψηλής τάσης και μέσης τάσης με κατανάλωση πάνω από 13 γιγαβατώρες/έτος θα επιβαρυνθούν με 10,20 εκατ. ευρώ μέσω της αύξησης του ειδικού τέλους για τις ΑΠΕ από τα 1,79 ευρώ η μεγαβατώρα στα 2,33 ευρώ η μεγαβατώρα.

Η απόφαση της ΡΑΕ έλαβε υπόψη της το συνολικό έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, τη μνημονιακή δέσμευση της χώρας για μηδενισμό στο τέλος του 2014 και τη συμβολή στον στόχο αυτό των μέτρων που θεσμοθετήθηκαν μέσω του πολυνομοσχεδίου (new deal) για τη μείωση των εγγυημένων τιμών στην παραγωγή των ΑΠΕ. Με βάση την επιστολή που έστειλε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ κ. Μάκης Παπαγεωργίου στη ΡΑΕ, το καθαρό όφελος από την εφαρμογή του new deal ανέρχεται σε 555 εκατ. ευρώ.

Από την εφάπαξ μείωση των εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ που συμφωνήθηκε για το έτος 2013, η καθαρή μείωση του ελλείμματος του 2013 εκτιμάται σε 310 εκατ. ευρώ. Από τη μόνιμη προσαρμογή (μείωση) των τιμών αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ σε ετήσια βάση για το 2014 εκτιμάται μείωση 480 εκατ. ευρώ.

Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η αναπροσαρμογή αυτή θα εφαρμοστεί από τις αρχές Απριλίου, ενώ έως τότε εφαρμόζεται η έκτακτη εισφορά, εκτιμάται ότι το καθαρό όφελος για το έτος 2014 θα είναι 475 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περί τα 90 εκατ. ευρώ αφορούν την έκτακτη εισφορά Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, δηλαδή όφελος από Απρίλιο 2014 έως τέλος 2014, 385 εκατ. ευρώ.

Μετά την αναπροσαρμογή των τιμών προβλέπεται κατάργηση της έκτακτης εισφοράς, οπότε για την περίοδο Απριλίου -Ιουνίου 2014 δεν θα λογισθεί ποσό 140 εκατ. ευρώ από τη συγκεκριμένη τιμή. Με βάση τα παραπάνω το καθαρό όφελος από την εφαρμογή του νόμου μέχρι το τέλος του 2014 υπολογίζεται σε 555 εκατ. ευρώ.