ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη ύψους 267,4 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο

kathara-kerdi-ypsoys-267-4-ekat-eyro-gia-tin-alpha-bank-sto-proto-examino-2041426

Ισχυρή βελτίωση σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας, ποιότητας χαρτοφυλακίου αλλά και λειτουργικής κερδοφορίας παρουσίασε στο β΄ τρίμηνο της φετινής χρήσης η Alpha Bank. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 αποτελεί ορόσημο για την Alpha καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή, ύστερα από αρκετά χρόνια, σε θετική τροχιά με κέρδη μετά από φόρους ύψους 267,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η αποκατάσταση του ιδιωτικού της χαρακτήρα αποτελεί πλέον άμεση προτεραιότητα.

Η Alpha Bank κατέγραψε ισχυρή αύξηση κατά 23,5% λειτουργικών εσόδων επωφελούμενη από τη βελτίωση των συνθηκών στην οικονομία. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα επηρεάστηκε καθοριστικά από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου ύψους 422 εκατ. ευρώ. Πριν από το φορολογικό όφελος, ο όμιλος εμφανίζει ζημιά ύψους 165,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, η κεφαλαιακή θέση του ομίλου ενισχύθηκε περαιτέρω καθώς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 8,6 δισ. ευρώ. Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16,3%, υπερδιπλάσιος του ελάχιστου εποπτικού ορίου του 8% που απαιτεί το βασικό σενάριο του stress test. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 33,6% από 33,3%, ενώ στην Ελλάδα για ένα ακόμα τρίμηνο καταγράφηκε μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων καθυστερήσεων (αυξήθηκαν κατά 40 μονάδες βάσης έναντι 60 το α΄ τρίμηνο). Παρά την πτωτική πορεία των νέων δανείων σε καθυστέρηση, η τράπεζα παρέμεινε προσηλωμένη στη στρατηγική ενίσχυσης του αποθέματος των προβλέψεων οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 349 εκατ. ευρώ. Ετσι, το συνολικό απόθεμα προβλέψεων διαμορφώθηκε στα 12,1 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε δείκτη κάλυψης των επισφαλειών κατά 58%, έναν από τους υψηλότερους του κλάδου.

Σημαντική ήταν η βελτίωση της ρευστότητας της τράπεζας με τη μείωση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ κατά 36%, ενώ μηδενίστηκε η εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA). Οι καταθέσεις αυξήθηκαν περίπου κατά 800 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 42,2 δισ. ευρώ.

O διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Δημήτριος Π. Μαντζούνης, δήλωσε: «Καθώς οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σημειώνουν ορατή βελτίωση, πραγματοποιήσαμε μια σειρά από ενέργειες, με σκοπό να ενισχύσουμε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας επίδοση και την ανταγωνιστικότητά μας. Η επιστροφή της τραπέζης στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η οποία ακολούθησε την επιτυχή ολοκλήρωση της αυξήσεως κεφαλαίου, ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της. Μετά την ανακεφαλαιοποίησή της, η Alpha Bank είναι κατάλληλα προετοιμασμένη ώστε να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και οι συνέργειες που προκύπτουν από τις πρόσφατες εξαγορές ενισχύουν την οργανική της κερδοφορία. Η εξαγορά των εργασιών λιανικής της Citibank αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ισχυροποίηση της θέσεως της τραπέζης και τον εμπλουτισμό των προσφερομένων υπηρεσιών στους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Μετά την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου και την έγκριση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως από την Ε.Ε., επικεντρωνόμεθα στην πλήρη αποκατάσταση του ιδιωτικού χαρακτήρος της τραπέζης».