ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στον έλεγχο των τραπεζών πέρασε η Σελόντα

Στον έλεγχο των τραπεζών πέρασε η Σελόντα

Τον δρόμο για την αναδιάρθρωση συνολικά του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά και επιχειρήσεων της ακτοπλοΐας και της χαλυβουργίας, βάσει ενός νέου μοντέλου που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην κεφαλαιοποίηση των τραπεζικών δανείων και της αλλαγής διοικήσεων, άνοιξε χθες η Σελόντα. Μετά την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρείας το οποίο ενέκρινε χθες ομόφωνα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, οι τράπεζες αποκτούν το 82% της εταιρείας.

Οι αδερφοί Στεφανή, πάντως, θα συνεχίσουν να ασκούν σημαντικό έλεγχο στη διοίκηση, αφού για τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου προκρίνονται στελέχη που βρίσκονται και σήμερα στη διοίκηση του ομίλου. Στο νέο διοικητικό συμβούλιο θα μετέχει, ύστερα από πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς, και ο πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς, ο οποίος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα αναλάβει ευρύτερο ρόλο στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης συνολικά του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Αλλωστε οι εξελίξεις στη Σελόντα αναμένεται να επιταχύνουν τη λήψη των αποφάσεων στον Νηρέα, η διοίκηση του οποίου θα έχει την επόμενη εβδομάδα συνάντηση με τις τράπεζες. Επιπλέον, στις 24 Σεπτεμβρίου συγκαλείται συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του Νηρέα.

Σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα λοιπόν, καθώς οι αδερφοί Στεφανή μετά από 34 χρόνια μένουν με το 4% μόλις της εταιρείας που δημιούργησαν, πραγματοποιήθηκε, χθες κεκλεισμένων των θυρών και έπειτα από δύο αναβολές, η γενική συνέλευση με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 63,99% του μετοχικού κεφαλαίου. Το σχέδιο ενέκρινε και η Linnaeus Capital Partners, το fund του γεωργιανού Κάκχα Μπεντουκίτζε, που προ αναδιάρθρωσης κατείχει το 19,05% της Σελόντα. «Κλείνει μια ιστορία 34 χρόνων και ανοίγει ένα άλλο βιβλίο», τόνισε μετά το πέρας της συνέλευσης ο διευθύνων σύμβουλος της Σελόντα κ. Γ. Στεφανής, ο οποίος θα μετέχει στο νέο διοικητικό συμβούλιο ως απλό μέλος.

Βασικά σημεία

Τα βασικά σημεία του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε χθες είναι τα ακόλουθα:

• Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 25.364.628,80 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 1 σε 0,30 ευρώ/μετοχή.

• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης δανείων 50,4 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προέβλεπε και την καταβολή ποσού μέχρι 20,1 εκατ. ευρώ από νέους επενδυτές. Αν και σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οι συζητήσεις δεν έχουν καταλήξει, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

• Εκδοση ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 103,4 εκατ. ευρώ.

• Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Σε αυτό θα μετέχουν οι: Γ. Αντύπας (πρόεδρος της Περσεύς ΑΒΕΕ, θυγατρικής της Σελόντα) που φέρεται ότι θα προταθεί και για τη θέση του προέδρου της Σελόντα, Γ. Ανδριανόπουλος νυν γενικός διευθυντής της Σελόντα ο οποίος θα είναι το μόνο εκτελεστικό μέλος στο νέο διοικητικό συμβούλιο και προκρίνεται για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, Γ. Στεφανής, ενώ από τις τράπεζες προτάθηκαν οι Αθ. Σκορδάς, Κ. Λάζαρη, Μ. Κόκκινος και Π. Αλαγιάννης. Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014 έτσι ώστε να ξεκινήσει η δεύτερη φάση που πιθανώς θα περιλαμβάνει την είσοδο νέων επενδυτών ή τη συγχώνευση με τον Νηρέα. «Πρέπει να συγκεντρωθεί ο χώρος. Αυτό το σκορποχώρι δεν κάνει καλό και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και οι τράπεζες και οι μέτοχοι».