ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εμφαση στην κρουαζιέρα και τη διακίνηση οχημάτων θα δώσει ο ΟΛΠ

Εμφαση στην κρουαζιέρα και τη διακίνηση οχημάτων θα δώσει ο ΟΛΠ

Επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) προκρίνει για την περίοδο 2014-2018, η διοίκηση του ΟΛΠ, δίνοντας έμφαση στην απεξάρτηση των εσόδων του λιμανιού του Πειραιά από τον κλάδο των εμπορευματοκιβωτίων, που σήμερα κυριαρχεί, από την πλευρά της συνεισφοράς στα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013, ο κλάδος των εμπορευματοκιβωτίων ήταν υπεύθυνος για το 51% των συνολικών εσόδων του ΟΛΠ. Συγκεκριμένα, το 29% των εσόδων προήλθε από το οικονομικό αντάλλαγμα της Cosco μέσω της σχετικής σύμβασης παραχώρησης (34,1 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο 22% προκύπτει από τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από την Προβλήτα Ι του ΟΛΠ.

Ανάπτυξη

Για να επιτευχθεί αυτό, η διοίκηση δρομολογεί την ανάπτυξη δύο ακόμα ισχυρών «πόλων» εντός του λιμανιού, τον τομέα της διακίνησης οχημάτων και τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας. Ως εκ τούτου, ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων του επενδυτικού προγράμματος των επόμενων ετών, θα στραφεί προς την αναβάθμιση των υποδομών των συγκεκριμένων τομέων, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να αυξήσουν την οικονομική τους συμβολή στα αποτελέσματα του ΟΛΠ. Με βάση τα στοιχεία του 2013, ο κλάδος της κρουαζιέρας συνεισέφερε 13% στα έσοδα του Οργανισμού και εκείνος της διακίνησης οχημάτων περί το 11% των εσόδων. Σημειωτέον, ότι το πλάνο αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο τέλος του 2014 κι αφού προηγηθεί διαβούλευση του ΟΛΠ με σειρά φορέων.

Αναφορικά με τη δραστηριότητα της διακίνησης οχημάτων, μεταξύ άλλων, προβλέπεται έργο 20 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και το οποίο προβλέπει την επέκταση των κρηπιδωμάτων, που θα αυξήσει σημαντικά τους χερσαίους χώρους του Σταθμού Διαχείρισης Οχημάτων. Επιπλέον, 30 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν για την αναβάθμιση των υποδομών του Προβλήτα Ι του Σταθμού Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ, ενώ επιπλέον 120 εκατ. ευρώ έχουν προϋπολογιστεί για την κατασκευή και εξοπλισμό ενός υπερυψωμένου κυκλοφοριακού μέσου, το οποίο θα διευκολύνει τη μετακίνηση των επιβατών κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας και θα βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο λιμάνι. Πρόκειται για έργο, το οποίο έχει εγκριθεί από το ΕΣΠΑ κι έχει προκηρυχθεί.

Παράλληλα, όπως γνωστοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Τεχνικού Συμβούλου για το έργο της κατασκευής του νέου Προβλήτα Κρουαζιέρας στον Πειραιά, ένα έργο προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. σε ποσοστό 95%.

Χρηματοδότηση

Ενα μεγάλο ποσοστό του επενδυτικού προγράμματος (71%) αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια, τα οποία θα προέλθουν από τα έσοδα που αποφέρει η σύμβαση παραχώρησης ΟΛΠ – Cosco. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο πλάνο του ΟΛΠ, τα εν λόγω έσοδα αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2018, όταν και προβλέπεται να ανέλθουν σε 80 εκατ. ευρώ, έναντι 34 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 19%. Η αύξηση αυτή θα προέλθει τόσο από την άνοδο των διακινούμενων εμπορευματοκιβωτίων (από 2,5 εκατ. το 2013 σε 4,5 εκατ. το 2018), όσο και από την τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμοστεί.