ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρησε 8% η ζήτηση φυσικού αερίου το α΄ τρίμηνο

ypochorise-8-i-zitisi-fysikoy-aerioy-to-a-trimino-2080963

Σημαντική μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφουν τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, με τη ΔΕΠΑ και τις τρεις ΕΠΑ να προσδοκούν στην ενίσχυσή της από τη μείωση των τιμών κατά 16% από 1ης Απριλίου, ως αποτέλεσμα της χαμηλής διακύμανσης της τιμής του πετρελαίου. Μετά την κατακόρυφη πτώση κατά 25% το 2014, η ζήτηση φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά υποχώρησε κατά 8% το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014. Βασικός παράγοντας που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη ήταν η μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, η οποία περιορίστηκε κατά 25% σε σχέση με το 2014. Από τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ προκύπτει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου διαμορφώθηκε σε 10,55 εκατ. μεγαβατώρες έναντι 11,47 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Διατέθηκαν δηλαδή στην αγορά περί τα 907 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου έναντι 980 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014. Η υποχώρηση της ζήτησης αναμένεται να εγείρει νέες απαιτήσεις για ρήτρες take or pay από την Gazprom προς τη ΔΕΠΑ για ποσότητες που έχουν συμβολαιοποιηθεί και δεν έχουν απορροφηθεί. Η ΔΕΠΑ βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τη ρωσική εταιρεία για τη διαγραφή 100 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή της ρήτρας take or pay το 2014.

Εμφανής ήταν η υποχώρηση της ζήτησης φυσικού αερίου, πάντως, στα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ για τη χρήση του 2014. Η εταιρεία διατήρησε την κερδοφορία της, η οποία όμως περιορίστηκε στα 82,7 εκατ. ευρώ έναντι 146,7 εκατ. ευρώ το 2013, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 1,088 δισ. ευρώ έναντι 1,55 δισ. το 2013, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 89,5 εκατ. έναντι 179,7 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων σε 97,35 εκατ. έναντι 178,8 εκατ. το 2013. Οι απαιτήσεις από πελάτες μειώθηκαν σημαντικά σε 262,9 εκατ., έναντι 388 εκατ. το 2013.

Από τα ποσά αυτά, 76,8 εκατ. (ίδιο ποσό και το 2013) αντιστοιχούν σε απαιτήσεις που έχουν απομειωθεί και για τις οποίες θα πρέπει να σχηματισθούν προβλέψεις. Το 2014 οι συνολικές πωλήσεις της ΔΕΠΑ ανήλθαν σε 32,6 εκατ. μεγαβατώρες μειωμένες κατά 23,5% έναντι του 2013 και οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 2,8 δισ. κυβικά μέτρα. Από αυτές το 51,3% διοχετεύθηκαν στην ηλεκτροπαραγωγή (ΔΕΗ και ανεξάρτητοι), το 22,5% στη βιομηχανία, το 0,9% στη συμπαραγωγή, το 17,9% στις ΕΠΑ (εταιρείες διανομής), το 0,2% στον εμπορικό τομέα, το 0,5% στην αεριοκίνηση και το 6,7% στον ΔΕΣΦΑ.