ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Σελόντα μεταβιβάζεται ως εισφορά σε είδος το σύνολο του ενεργητικού της «Δίας»

sti-selonta-metavivazetai-os-eisfora-se-eidos-to-synolo-toy-energitikoy-tis-dias-2080957

Μέσα από την ισχυροποίηση της Σελόντα περνάει η εξυγίανση της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς η πρώτη αποκτά το ενεργητικό της δεύτερης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του παθητικού της θα καλυφθεί από τις τράπεζες. Η Σελόντα θα αποκτήσει πρόσθετες εγκαταστάσεις που θα της επιτρέψουν να αυξήσει την παραγωγή της σε 35.000 τόνους ετησίως, ενώ από την άλλη η «Δίας» αποφεύγει την πλήρη απαξίωση, συμβάλλοντας ουσιαστικά μέσα από την απορρόφησή της από τη Σελόντα στη δημιουργία της μεγαλύτερης επιχείρησης στον χώρο της ελληνικής και μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Η σχετική συμφωνία ανάμεσα στις πιστώτριες τράπεζες και στις δύο εταιρείες υπεγράφη την Πέμπτη 30 Απριλίου και κατατέθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο προς επικύρωση στο πλαίσιο όσων προβλέπει η προπτωχευτική διαδικασία. Η συζήτηση της αίτησης περί άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης προσδιορίσθηκε να εκδικασθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7 Οκτωβρίου 2015.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι δύο εταιρείες ως απαντήσεις στα ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η συμφωνία που υπεγράφη προβλέπει τα εξής:

Στη Σελόντα μεταβιβάζεται ως εισφορά σε είδος το σύνολο του ενεργητικού της «Δίας», ποσού περίπου 69 εκατ. ευρώ και μέρος του παθητικού της ποσού 29,6 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο ομίλου ποσού 48 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Απριλίου 2015 η «Κ» είχε αποκαλύψει ότι θα μεταβιβασθεί μέρος των παγίων της «Δίας» στη Σελόντα.

Το 81,85% των υποχρεώσεων της «Δίας», το οποίο δεν θα μεταβιβασθεί στη Σελόντα, αλλά θα παραμείνει στη «Δίας», θα καλυφθεί με την απόκτηση από τις πιστώτριες τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της «Δίας» μετοχών της Σελόντα, τις οποίες θα αποκτήσει η πρώτη κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Σελόντα. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η Σελόντα θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12,4 εκατ. ευρώ με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση 41.261.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή υπέρ της «Δίας». Στη συνέχεια οι μετοχές αυτές θα μεταβιβασθούν στους πιστωτές της «Δίας», ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους.

Η εν λόγω συμφωνία βεβαίως θα πρέπει να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τόσο της «Δίας» όσο και της Σελόντα, οι οποίες θα πρέπει να διενεργηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. Επίσης, εντός τριών μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης (δηλαδή έως τις αρχές του 2016), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Σελόντα.

Σχολιάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας, ο διευθύνων σύμβουλος της Σελόντα, κ. Γιάννης Ανδριανόπουλος, τόνισε: «Το 2014 η Σελόντα πέτυχε να περάσει σε κερδοφορία, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους δείκτες της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Μετά την κομβική για την εταιρεία ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού, η νέα διοίκηση με υγιή πια οικονομική βάση εφαρμόζει με ακρίβεια και συνέπεια το εκπονηθέν επιχειρησιακό σχέδιο. Το 2015 θα αποτελέσει έτος υλοποίησης βασικών στόχων για την περαιτέρω ανάκαμψη της εταιρείας, αλλά και την εξυγίανση του κλάδου. Η τελευταία εξέλιξη συμφωνίας με τους πιστωτές της ΔΙΑΣ, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και είναι αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση για τη δημιουργία ενός υγιούς και διεθνούς πρωταγωνιστή. Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί πυλώνα της εθνικής οικονομίας και της εξωστρέφειας της χώρας και αξίζει την προσοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, κυρίως της Πολιτείας».