ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρες τεστ από ΤΧΣ στις διοικήσεις των τραπεζών

stres-test-apo-tchs-stis-dioikiseis-ton-trapezon-2101790

Σημαντικά διευρυμένο ρόλο θα έχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς πέραν του μεγάλου εγχειρήματος της ανακεφαλαιοποίησης, το ταμείο θα εμπλακεί στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην αξιολόγηση των διοικήσεων των συστημικών τραπεζών, καθώς και στο νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νέο μνημόνιο, το ΤΧΣ θα πρέπει τον προσεχή Φεβρουάριο να ξεκινήσει τη διαδικασία για την αξιολόγηση των διοικήσεων και των επιτροπών των εμπορικών τραπεζών και η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2016. Για τον σκοπό αυτό το ΤΧΣ θα επιλέξει, μέχρι το τέλος του έτους, εξειδικευμένο διεθνή σύμβουλο, ο οποίος θα συνεισφέρει με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στο έργο της αξιολόγησης.

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση για τη διοίκηση του ΤΧΣ, είναι η εμπλοκή του ταμείου στην αντιμετώπιση – διαχείριση του μεγάλου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει κομβικό ρόλο, το ΤΧΣ θα συμβάλει στη δημιουργία μιας αγοράς για τα «κόκκινα» δάνεια και θα αναζητήσει τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές για την αποτελεσματική αναγνώριση της νέας αγοράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλων επιχειρήσεων.

Επίσης, το νέο μνημόνιο προβλέπει τη συμμετοχή του ΤΧΣ στο νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων που θα δημιουργηθεί, με στόχο την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δισ. ευρώ. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η δομή του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, ωστόσο η συμμετοχή του ΤΧΣ στο εγχείρημα διευρύνει αποφασιστικά τον ρόλο και τους σκοπούς του ΤΧΣ.

Η άμεση προτεραιότητα του ταμείου πάντως δεν είναι άλλη πέρα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εξαιρετικά περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Βασική επιδίωξη της νέας διοίκησης του ΤΧΣ, και του νέου επικεφαλής κ. Αρη Ξενόφου, είναι η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών στις αυξήσεις κεφαλαίου ώστε να περιοριστεί σε όσο το δυνατό χαμηλότερο επίπεδο η συμμετοχή του ΤΧΣ. Η ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών θα αποτελέσει ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για το τραπεζικό σύστημα και κατ’ επέκταση την εγχώρια οικονομία. Επιπλέον, θα οδηγήσει σε αποδέσμευση πόρων από το ΤΧΣ και κατ’ επέκταση σε μείωση του δημόσιου χρέους. Ετσι η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίηση αποτελεί κορυφαίο στόχο της διοίκησης του ΤΧΣ, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις ιδιαιτερότητες που δημιουργεί η σημερινή συμμετοχή του ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, όπως διαμορφώθηκε μετά την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση το καλοκαίρι του 2013.

Η μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν κυβέρνηση, Τράπεζα της Ελλάδος και ΤΧΣ είναι η διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση που θα περιλαμβάνει τη δομή του εγχειρήματος και τα κίνητρα για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών.

Χαρακτηριστικό των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων στα οποία πρέπει να ανταποκριθεί η νέα κυβέρνηση είναι ότι με βάση της υποχρεώσεις του 3ου μνημονίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή μόλις 17 ημέρες μετά τις εκλογές, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη ψήφιση από τη Βουλή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση. Για την επιτάχυνση και τον καλύτερο συντονισμό του δύσκολου εγχειρήματος το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη σύσταση Ειδικής Ομάδας Εργασίας στην οποία μετέχουν το υπουργείο, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η άμεση επεξεργασία του πλαισίου επιλογών σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση, ώστε η κυβέρνηση που θα εκλεγεί στις 20 Σεπτεμβρίου να βρει σε ώριμο στάδιο τις σχετικές προτάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να λάβει έγκαιρα καλά τεκμηριωμένες αποφάσεις.