ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στα κέρδη βλέπουν οι τράπεζες

06s2trapezesparagontes

Την αισιοδοξία τους ότι το 2016 θα αποτελέσει έτος επιστροφής του τραπεζικού συστήματος σε κερδοφόρο τροχιά, ύστερα από 7 χρόνια εξαιρετικά υψηλών ζημιών, υπογραμμίζουν στελέχη τραπεζών. Οπως σημειώνουν, τρία είναι τα κύρια σημεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά το 2016 και να επαναφέρουν τις τράπεζες σε κερδοφορία έπειτα από 7 χρήσεις πολύ χαμηλής πτήσης: η επιβράδυνση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η συνεπακόλουθη μείωση των νέων προβλέψεων για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και η βελτίωση των επιτοκιακών εσόδων.
Σημειώνεται ότι η τελευταία χρήση κερδοφορίας ήταν το 2008 για τις τράπεζες. Το 2009, τα προ φόρων αποτελέσματα έκλεισαν ουσιαστικά στο μηδέν (2 εκατ. ευρώ) και έκτοτε ακολούθησε κατάρρευση: στην 6ετία 2010-2015 οι τράπεζες κατέγραψαν ζημίες ύψους 68,2 δισ. ευρώ σε επίπεδο τράπεζας και ζημίες ύψους 63,4 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, αποτελέσματα που δεν έχουν προηγούμενο.

Οι τράπεζες υπέστησαν απώλειες σοκ αρχικά από το PSI, ύψους 37,7 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τη διετία 2011-2012 οι ζημίες των τραπεζών ξεπέρασαν τα 40 δισ. ευρώ, δύο φορές μεγαλύτερες από τα κέρδη, ύψους 20 δισ. ευρώ, που είχαν αποκομίσει στη «χρυσή» δεκαετία 2001-2010! Εν συνεχεία «πηγή» ζημιών αποτέλεσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, λόγω της κατάρρευσης της οικονομίας. Σήμερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών προσεγγίζουν περίπου το 50% του χαρτοφυλακίου και ανέρχονται σε περίπου 100 δισ. ευρώ! Επειτα από όλα αυτά, στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν την πεποίθησή τους ότι το 2016 θα αποτελέσει έτος επιστροφής του κλάδου σε κερδοφορία. Σύμφωνα με τις τράπεζες, το 2016, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, αναμένεται ότι θα επιβραδυνθεί κατά πολύ ο ρυθμός σχηματισμού νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων επιτρέποντας τις αισθητά χαμηλότερες προβλέψεις. Σημειώνεται ότι οι υψηλές προβλέψεις τα τελευταία χρόνια απορροφούν το σύνολο των εσόδων. Θετικά θα επηρεάσει επίσης η περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας καθώς, πέραν των σημαντικών περικοπών που πραγματοποιήθηκαν το 2015, θα ακολουθήσουν και νέες το 2016 (μείωση καταστημάτων – προσωπικού, πωλήσεις θυγατρικών) σύμφωνα με τα σχέδια αναδιάρθρωσης. Τέλος, θετικά θα επηρεάσει τα αποτελέσματα και η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκιακών εσόδων. Αυτή θα προέλθει από την επαναφορά, κάποια στιγμή μετά τη θετική αξιολόγηση, του waiver, κάτι που θα επιτρέψει τις τράπεζες να «γυρίσουν» μέρος της ρευστότητας που έχουν αντλήσει από το ευρωσύστημα ELA, με κόστος σήμερα 1,55%, στην ΕΚΤ με κόστος 0,05%. Επιπλέον, θετικά επηρεάζει η μεγάλη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων.

Ωστόσο όλα τα παραπάνω στηρίζονται σε μια κρίσιμη παραδοχή: ότι στη χώρα θα επικρατήσουν συνθήκες πολιτικής σταθερότητας και ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει αποτελεσματικά και γρήγορα στην υλοποίηση της συμφωνίας με τους εταίρους ώστε η αβεβαιότητα να απομακρυνθεί και η οικονομία να ανακτήσει τον βηματισμό της. Υπογραμμίζεται ότι αισιοδοξία επικρατούσε και στο τέλος του 2014 για τις προοπτικές των τραπεζών το 2015. Οπως έγραφε η «Κ» (05/12/2014), «τις βάσεις για την επιστροφή στην κερδοφορία το 2015 επιχειρούν να θέσουν οι τράπεζες την εφετινή χρονιά. Ωστόσο στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι τα πάντα εξαρτώνται από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και την επιβεβαίωση της ανοδικής πορείας της οικονομίας. Υπό την αίρεση ότι δεν θα μπούμε σε νέες περιπέτειες, οι τράπεζες αισιοδοξούν ότι το 2015 θα αποτελέσει την πρώτη χρονιά κερδοφορίας, συνολικά για τον κλάδο, μετά το ξέσπασμα της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης».