ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επαφές SSM με τις διοικήσεις τραπεζών

alpha

Μπαράζ συναντήσεων με τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών –Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνικής και Eurobank– θα έχει η ηγεσία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism – SSM) τις επόμενες ημέρες. Οι επαφές θα ξεκινήσουν σήμερα και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι επιτελείς της SSM θα συναντήσουν τα μέλη της ανώτατης διοίκησης, με την παρουσία προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων, κάθε τράπεζας σε χωριστές συναντήσεις. Πρόκειται για τον πρώτο κύκλο επαφών μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, με στόχο τη γενικότερη ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που απασχολούν το τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμφαση θα δοθεί και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο SSM φαίνεται πως έχει ενστάσεις για κάποιες πτυχές του πρόσφατου νόμου για την αξιολόγηση των διοικήσεων, θεωρώντας ότι η έγκριση ή όχι της επάρκειας των διοικήσεων είναι θέμα του επόπτη.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι η γενικότερη κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα όπως διαμορφώνεται μετά την ανακεφαλαιοποίηση, με έμφαση την κατάσταση ρευστότητας, το κρίσιμο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις σχεδιαζόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή τους. Σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, που πλέον έχουν ανέλθει στο επίπεδο-ρεκόρ των 100 δισ. ευρώ, αποτελεί ένα από τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν κυβέρνηση – τρόικα, προκειμένου να ολοκληρωθεί θετικά η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος.

Επίσης θα εξεταστεί και η πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί στα business plan των τραπεζών.

Σε ό,τι αφορά την κυοφορούμενη αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, που θα γίνει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με τη βοήθεια ανεξάρτητου εξειδικευμένου συμβούλου, φαίνεται ότι αναπτύσσεται προβληματισμός στον SSM. Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση αξιολόγησης των διοικήσεων περιλαμβάνεται στο νέο μνημόνιο και εφόσον εφαρμοστεί κατά γράμμα μπορεί να οδηγήσει σε ευρείας κλίμακας αλλαγές στα Δ.Σ των τραπεζών. Σύμφωνα με το μνημόνιο, το ΤΧΣ θα πρέπει να επιλέξει εξειδικευμένο διεθνή σύμβουλο, ο οποίος θα αξιολογήσει όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι ορισμένες προϋποθέσεις είναι εξαιρετικά περιοριστικές, όπως η αναφορά ότι για να είναι κάποιος μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, 3 χρόνια ως μέλος Δ.Σ. σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οπως σημειώνουν, έτσι αποκλείονται μέλη που μπορεί να έχουν χρήσιμη εμπειρία σε άλλους κρίσιμους τομείς όπως τα νομικά ή η οικονομική διαχείριση. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο, σε όλες τις επιτροπές των Δ.Σ. των τραπεζών οι πρόεδροι πρέπει να είναι μέλη με διεθνή εμπειρία 15 ετών σε ξένες τράπεζες, που τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχουν παρουσία στην Ελλάδα και δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση με τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια.