ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EBRD: κεφάλαια 500 εκατ. απευθείας σε εταιρείες

EBRD: κεφάλαια 500 εκατ. απευθείας σε εταιρείες

Αιτήματα που υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ για απευθείας χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξετάζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Πρόκειται για άμεσες χρηματοδοτήσεις της EBRD προς ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση των τραπεζών, με στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Οι επενδύσεις της EBRD, είτε με μορφή δανεισμού είτε ως κεφαλαιουχικές συμμετοχές, θα κατευθυνθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις, κατά προτίμηση εξαγωγικού χαρακτήρα. Στα χρηματοδοτικά της πλάνα περιλαμβάνεται η πιθανή συμμετοχή της στο επενδυτικό πρόγραμμα της Fraport – Slentel για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, ενώ σε προχωρημένο στάδιο είναι και οι συζητήσεις για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας και των υδρογονανθράκων, της φαρμακοβιομηχανίας και της αγροδιατροφής.

Να σημειωθεί ότι το 2015 η Τράπεζα συμμετείχε σε 381 επενδυτικά projects, επενδύοντας 9,4 δισ. ευρώ στις 36 χώρες που δραστηριοποιείται. Σε αυτά περιλαμβάνονται επενδύσεις ύψους 320 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα μέσα από τη συμμετοχή της στην ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, στην έκδοση ομολογιακού δανείου του ΟΤΕ και στη συμμετοχή της στο επενδυτικό Fund Diorama. Η συμμετοχή της δεν είναι αποτέλεσμα ποσόστωσης στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, αλλά αξιολογείται κάθε φορά με βάση τη ζήτηση που υπάρχει και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η EBRD άνοιξε πρόσφατα γραφείο στην Ελλάδα και κλειδί για την ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής της στρατηγικής είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, που θα σηματοδοτήσει την ομαλή υλοποίηση της συμφωνίας με τους δανειστές και θα σημάνει σταθερότητα επενδυτικού κλίματος στη χώρα. Εχοντας ήδη επενδύσει 250 εκατ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες, θέτει ως προτεραιότητα του χρηματοδοτικού της πλάνου την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, που αποτελεί κομβικό σημείο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την αποκατάσταση των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί στενά τις πρωτοβουλίες των επενδυτικών κεφαλαίων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά στην αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το αμερικανικό fund KKR, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει τη διαχείριση επιχειρηματικών δανείων στις δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Το αμερικανικό fund δεσμεύεται για τη συμμετοχή του με την εισφορά κεφαλαίων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που θα αποφασιστεί να ενταχθούν στο πακέτο της συμφωνίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας που θεωρούνται βιώσιμες και οι οποίες θα επιλεγούν σε συμφωνία από τα δύο μέρη. Εκτός από την κεφαλαιακή συμμετοχή, το KKR θα επιλέγει τη διοίκηση και θα παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης.

Οι δραστηριότητες της EBRD στην Ελλάδα περιλαμβάνουν και τη συνεργασία της με τις ελληνικές τράπεζες για την υποστήριξη του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Το σχετικό πρόγραμμα προβλέπει την παροχή εγγυήσεων υπέρ ελληνικών εμπορικών τραπεζών προς ανταποκρίτριες διεθνείς τράπεζες, καλύπτοντας τον κίνδυνο για την πληρωμή των υποχρεώσεων που αυτές αναλαμβάνουν για λογαριασμό ελληνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη υπογράψει σχετική συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα για την παροχή εγγυήσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσει σε ανάλογες συμφωνίες και με τις υπόλοιπες τράπεζες.