ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρησε κατά 6,6% η ιδιωτική ασφάλιση το πρώτο δίμηνο

Υποχώρησε κατά 6,6% η ιδιωτική ασφάλιση το πρώτο δίμηνο

Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, η ύφεση στην οικονομία και ο ισχυρός ανταγωνισμός στον κλάδο αυτοκινήτου αποτελούν τις βασικές αιτίες για τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία υποχώρησε περαιτέρω, κατά 6,6%, το πρώτο δίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τα ασφάλιστρα περιορίστηκαν στα 613,1 εκατ. ευρώ και, παρά τη συρρίκνωση των εργασιών στο σύνολο των κλάδων, υπάρχουν επιμέρους ενθαρρυντικές ενδείξεις, που, εάν επαληθευθούν και τους επόμενους μήνες, μπορεί να υποδηλώνουν την ανάκαμψη του κλάδου.

Η βασικότερη ενθαρρυντική ένδειξη είναι η άνοδος κατά 2,7% που εμφανίζει ο βασικός κλάδος ζωής. Πρόκειται για τον κλάδο που περιλαμβάνει τη βασική ασφάλιση για την κάλυψη ζωής, αλλά και τα αποταμιευτικά προγράμματα, οι εργασίες του οποίου διαμορφώθηκαν στα 227,5 εκατ. ευρώ και, στον βαθμό που η άνοδος των εργασιών συνεχιστεί, σηματοδοτεί τη σταδιακή στροφή των νοικοκυριών στην ιδιωτική ασφάλιση. Σημειώνεται ότι η δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης και η ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή τα ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα, ενισχύονται ενόψει και των αλλαγών που δρομολογούνται στην κοινωνική ασφάλιση, με τη μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης για τις μελλοντικές γενιές. Παρά τη δειλή αυτή ανάκαμψη, που δεν αποτελεί ακόμη σταθερή τάση, οι εργασίες του κλάδου ζωής υποχώρησαν κατά 11,2%, με βασικότερη αιτία την πτώση των ασφαλίστρων στον κλάδο των επενδυτικών προγραμμάτων (unit linked), η αγορά των οποίων έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα μετά την επιβολή capital controls, που κάνει σχεδόν απαγορευτικές τις τοποθετήσεις σε αυτά τα προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, ο κλάδος των επενδυτικών προϊόντων κατέγραψε μείωση κατά 46% και τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 31,5 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, μικρή ανάκαμψη εμφάνισε το πρώτο δίμηνο του έτους και ο κλάδος των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, που ενισχύθηκε κατά 3,8% και οι εργασίες του διαμορφώθηκαν στα 26,4 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος γενικών ασφαλίσεων συνέχισε την πτωτική του πορεία, με βασικότερη αιτία την πτώση των ασφαλίστρων στο αυτοκίνητο, που υποχώρησαν κατά 13,3%, με αποτέλεσμα οι εργασίες του κλάδου να συρρικνωθούν στα 121,1 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η τάση αυτή καταγράφεται παρά τις διακηρύξεις του υπουργείου Οικονομικών για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.

Εκτός από το πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων, ο μη εντοπισμός των οποίων δεν συμβάλλει στην αύξηση των εργασιών, η βασικότερη αιτία για τη μείωση των εργασιών είναι ο ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών, που οδηγεί σε μείωση των ασφαλίστρων στον κλάδο αυτοκινήτου. Εκτός από την υποχώρηση των εργασιών στα ασφάλιστρα της βασικής κάλυψης για αστική ευθύνη, υποχώρηση καταγράφουν και τα ασφάλιστρα για τις συμπληρωματικές καλύψεις (π.χ. πυρός, κλοπής κ.λπ.), καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, υποχρεώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων οχημάτων να αγοράζει μόνο την υποχρεωτική ασφάλιση, περιορίζοντας τις πρόσθετες καλύψεις. Πτωτικά κινήθηκε το σύνολο των υπολοίπων γενικών κλάδων, με εξαίρεση τις ασφαλίσεις κατά ατυχήματος, οι εργασίες των οποίων αυξήθηκαν κατά 490%, στα 24,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται ωστόσο για μια πλασματική άνοδο που προκύπτει από την αλλαγή της στατιστικής απεικόνισης των ασφαλίσεων υγείας, οι οποίες, λόγω της αλλαγής του νόμου, υπάγονται πλέον στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων.