ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εντός Ιουνίου η αξιολόγηση των Δ.Σ. τραπεζών

entos-ioynioy-i-axiologisi-ton-d-s-trapezon-2132675

Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών των συστημικών τραπεζών, πριν από τις γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, στοχεύει η Spencer Stuart, την οποία έχει επιλέξει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ως τον εξειδικευμένο σύμβουλο που «τρέχει» το έργο της αξιολόγησης.

Αν και το μνημόνιο έχει θέσει ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των διοικήσεων μέχρι το τέλος Ιουνίου, ωστόσο στόχος του ΤΧΣ είναι να κινηθεί με ταχύτερο ρυθμό ώστε στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των συστημικών τραπεζών, που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Ιουνίου, οι μέτοχοι να εγκρίνουν τα νέα Δ.Σ.

Ηδη η Spencer Stuart έχει κάνει τα πρώτα ραντεβού με τραπεζικά στελέχη και έχει συγκεντρώσει τα βιογραφικά των μελών των Δ.Σ. και των επιτροπών των τραπεζών προκειμένου να αποκτήσει μια καλή εικόνα για την κατάσταση. Στόχος είναι μέχρι το τέλος Μαΐου να ενημερωθούν όσα μέλη Δ.Σ. κρίνεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, ώστε να παραιτηθούν, και μέχρι τα μέσα Ιουνίου να έχουν επιλεγεί τα νέα ανεξάρτητα μέλη, τα οποία θα πρέπει να έχουν πολυετή εμπειρία σε ανώτατες θέσεις σε διεθνή τραπεζικά ιδρύματα και εξειδίκευση στη σύγχρονη τραπεζική και ειδικά στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων.

Ετσι εκτός Δ.Σ. θα βρεθούν συνδικαλιστές και εκπρόσωποι εργαζομένων (τερματίζοντας μια μακρά παράδοση στην Εθνική Τράπεζα), επιχειρηματίες, νομικοί αλλά και τραπεζικά στελέχη που θεωρείται ότι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις τις σύγχρονης τραπεζικής. Εκτός Εθνικής εκτιμάται από αναλυτές ότι θα βρεθεί και η κ. Κατσέλη, πρόεδρος της Εθνικής και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, καθώς σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο τα μέλη των Δ.Σ. των τραπεζών πρέπει να μην έχουν ασκήσει, ούτε να τους έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία 5 χρόνια πριν από τον διορισμό τους, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως αρχηγού του κράτους ή προέδρου της κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος. Η κ. Κατσέλη ήταν πρόεδρος κόμματος μέχρι τις αρχές του 2015. Ωστόσο άλλες πηγές εκτιμούν ότι είναι πιθανό να μην αντικατασταθεί καθώς η κ. Κατσέλη είχε εγκριθεί πρόσφατα από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΚΤ (SSM).

Σημειώνεται ότι η Spencer Stuart που διενεργεί την αξιολόγηση διαθέτει περισσότερα από 60 χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας στην αξιολόγηση διοικήσεων και εταιρικής διακυβέρνηση. Η εταιρεία έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, απασχολεί περισσότερους από 400 συμβούλους και αναλαμβάνει ετησίως περισσότερα από 4.000 έργα. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με το ΤΧΣ και τη Spencer Stuart τις διοικήσεις των εγχώριων τραπεζών αξιολογεί και SSM, ο οποίος ως επόπτης έχει απόλυτη εξουσία για αλλαγές ανά πάσα στιγμή.

Η αξιολόγηση του ΤΧΣ θα εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές και το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, με την εφαρμογή κριτηρίων που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, θα αξιολογηθούν το μέγεθος, η λειτουργία, η οργάνωση, η δομή και η κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός του Δ.Σ. και των επιτροπών του και, όπου κριθεί απαραίτητο, το ΤΧΣ θα προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης κάθε τράπεζας.