ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αρχίζει η αξιολόγηση για τη στελέχωση τραπεζών

archizei-i-axiologisi-gia-ti-stelechosi-trapezon-2133854

Σε αύξηση των αμοιβών των μελών των διοικητικών συμβουλίων, των επιτροπών και των επιτελικών στελεχών των τραπεζών θα προχωρήσουν οι θεσμοί με στόχο να προσεγγίζουν τα διεθνή επίπεδα, ώστε να καταστεί εφικτή η προσπάθεια στελέχωσης των Δ.Σ. και των διοικήσεων με εξειδικευμένα στελέχη πρώτης γραμμής με διεθνή εμπειρία, όπως προβλέπει το μνημόνιο. Η αύξηση σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης των διοικήσεων, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και της αναδόμησης των Δ.Σ. και των επιτροπών των τραπεζών με εξειδικευμένα και με διεθνή εμπειρία τραπεζικά στελέχη.

Ουσιαστικά θα πρόκειται για τις πρώτες αυξήσεις αποδοχών στις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες των τραπεζών, μετά το ξέσπασμα της κρίσης, τις ανακεφαλαιοποιήσεις και την ενίσχυση των τραπεζών με δημόσιο χρήμα, κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει αμηχανία στην κυβέρνηση, δεδομένης της γενικότερης μείωσης των εισοδημάτων που προκαλεί η νέα φορολογική και ασφαλιστική επιδρομή.
Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι οι αυξήσεις στις αμοιβές θα είναι σημαντικές, αλλά δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα προ κρίσης επίπεδα, προσθέτοντας ότι σε μεγάλο βαθμό επιβάλλονται από τις συνθήκες της αγοράς. Οπως σημειώνουν, κανένας δεν είναι πρόθυμος να εμπλακεί στη διοίκηση μιας μεγάλης τράπεζας, να υπογράφει για κρίσιμα ζητήματα και μάλιστα σε μια χώρα που συχνά η δικαιοσύνη κινείται με τρόπο που δείχνει βαθιά άγνοια των στοιχειωδών κανόνων με τους οποίους λειτουργούν οι επιχειρήσεις και η οικονομία. Επίσης, με τα τρέχοντα επίπεδα αμοιβών δεν φαίνεται σοβαρό ενδιαφέρον από στελέχη που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του νόμου (πολυετή τραπεζική εμπειρία στο εξωτερικό με ειδίκευση στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων).

Σημειώνεται ότι η Spencer Stuart, η εξειδικευμένη εταιρεία που επέλεξε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για να «τρέξει» το έργο της αξιολόγησης, έχει ήδη ξεσκονίσει τα βιογραφικά των Δ.Σ. και των διοικήσεων των τραπεζών και έχουν ήδη εντοπιστεί οι περιπτώσεις μελών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Από αύριο Δευτέρα, η Spencer Stuart ξεκινάει τις συναντήσεις με στελέχη τραπεζών στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι η Spencer Stuart, που διενεργεί την αξιολόγηση, διαθέτει περισσότερα από 60 χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας στην αξιολόγηση διοικήσεων και εταιρικής διακυβέρνησης. Η εταιρεία έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, απασχολεί περισσότερους από 400 συμβούλους και αναλαμβάνει ετησίως περισσότερα από 4.000 έργα.

Αν και το μνημόνιο έχει θέσει ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των διοικήσεων μέχρι το τέλος Ιουνίου, στόχος του ΤΧΣ είναι να κινηθεί με ταχύτερο ρυθμό ώστε στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των συστημικών τραπεζών, που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Ιουνίου, οι μέτοχοι να εγκρίνουν τα νέα Δ.Σ. Στόχος είναι μέχρι το τέλος Μαΐου να ενημερωθούν όσα μέλη Δ.Σ. κρίνεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, ώστε να παραιτηθούν, και μέχρι τα μέσα Ιουνίου να έχουν επιλεγεί τα νέα ανεξάρτητα μέλη, τα οποία θα πρέπει να έχουν πολυετή εμπειρία, σε ανώτατες θέσεις σε διεθνή τραπεζικά ιδρύματα.

Εκτός Δ.Σ. θα βρεθούν συνδικαλιστές και εκπρόσωποι εργαζομένων (τερματίζοντας μια μακρά παράδοση στην Εθνική Τράπεζα), επιχειρηματίες, νομικοί αλλά και τραπεζικά στελέχη, που θεωρείται ότι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης τραπεζικής. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, τα μέλη των Δ.Σ. των τραπεζών πρέπει να μην έχουν ασκήσει, ούτε να τους έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία 5 χρόνια πριν από τον διορισμό τους, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως αρχηγού του κράτους ή προέδρου της κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος.

Οπως σημειώνουν στελέχη του ΤΧΣ, η αξιολόγηση των διοικήσεων θα εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές και το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, με την εφαρμογή κριτηρίων που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, θα αξιολογηθούν το μέγεθος, η λειτουργία, η οργάνωση, η δομή και η κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός του Δ.Σ. και των επιτροπών του και όπου κριθεί απαραίτητο το ΤΧΣ θα προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης κάθε τράπεζας.