«Θυγατρικές» bad banks εξετάζουν να δημιουργήσουν οι τράπεζες

«Θυγατρικές» bad banks εξετάζουν να δημιουργήσουν οι τράπεζες

2' 57" χρόνος ανάγνωσης

Τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού, στις οποίες θα μεταβιβαστούν μεγάλα πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι οποίες θα πωληθούν ώστε να μη βαρύνουν τους ισολογισμούς, εξετάζουν οι τράπεζες στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ.

Η ΕΚΤ ζητεί από τις διοικήσεις να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα στην αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος και σε γενναίες αποφάσεις για τον δραστικό περιορισμό των «κόκκινων» δανείων από τους ισολογισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των σχεδίων που εξετάζονται είναι τα ειδικά οχήματα που θα δημιουργηθούν (με χαρτοφυλάκια «κόκκινων» δανείων) να μεταβιβαστούν όχι σε τρίτους αλλά στους υφιστάμενους μετόχους των τραπεζών. Δηλαδή κάτι σαν μια παράλληλη μικρή bad bank. Με τον τρόπο αυτό ο ισολογισμός της τράπεζας θα αποσυμφορηθεί άμεσα, καθώς μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ θα βρεθούν εκτός ισολογισμού βελτιώνοντας δραστικά τη χρηματοοικονομική κατάσταση της τράπεζας.

Παράλληλα, με τη μεταβίβαση του ειδικού σχήματος στους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας, αυτοί θα ωφεληθούν από τυχόν μελλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από την ενεργητική διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που υπάρχει σήμερα για την πώληση «κόκκινων» δανείων σε τρίτους είναι η μεγάλη απόσταση στις προσδοκίες αγοραστών – πωλητών. Οι αγοραστές «κόκκινων» δανείων επιδιώκουν να αγοράσουν σχετικά χαρτοφυλάκια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, λόγω του κινδύνου της χώρας, της απαξίωσης των περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας της πολυετούς ύφεσης, του αναποτελεσματικού νομικού συστήματος κ.ά. Από την άλλη πλευρά οι πωλητές, δηλαδή οι τράπεζες, αρνούνται να προχωρήσουν σε πωλήσεις σε τόσο χαμηλές τιμές καθώς εμφανίζονται αρκετά βέβαιες ότι στο σημερινό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων –που προσεγγίζουν το 55%– υπάρχει μεγάλος όγκος δανείων που με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικότητας. Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι υπάρχει πολύ «λίπος» από το οποίο θέλουν να επωφεληθούν οι ίδιες και όχι τρίτοι.

Με τη δημιουργία των ειδικών οχημάτων που θα βρεθούν εκτός ισολογισμού και η τράπεζα θα ανταποκριθεί στην πίεση της ΕΚΤ για γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων αλλά και οι μέτοχοι δεν θα απολέσουν τα δυνητικά κέρδη από την ενεργητική διαχείριση των δανείων αυτών. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το κρίσιμο είναι η σωστή δόμηση και αποτίμηση των οχημάτων και η μεταβίβαση να γίνει χωρίς να έχει κεφαλαιακή επίπτωση για την τράπεζα.

Ωστόσο άλλες πηγές επισημαίνουν ότι το παραπάνω εγχείρημα ενέχει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες και εκτιμούν ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα επιτευχθεί κυρίως με τρεις τρόπους:

• Τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων εσωτερικά από τις ειδικές μονάδες που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες. Μέσω αναδιαρθρώσεων και άλλων ρυθμίσεων ελπίζουν ότι πολλά από τα δάνεια αυτά θα επανέλθουν σε καθεστώς κανονικότητας.

• Τη διαχείριση «κόκκινων» δανείων σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους όπως η Actua και η KKR που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

• Την πώληση «κόκκινων» δανείων σε τρίτους και εξειδικευμένες εταιρείες.

Αυστηρό μήνυμα από Ντράγκι

«Aρνητική έκπληξη» χαρακτήρισε η Bank of America – Merill Lynch την απόφαση του προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι να εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΚΤ το θέμα της ενεργοποίησης του waiver για τις ελληνικές τράπεζες. Κάτι τέτοιο, σημειώνουν οι αναλυτές του οίκου, δεν ήταν απαραίτητο, αφού θα μπορούσε να αποφασιστεί να επανέλθει αυτόματα, αμέσως μόλις η ελληνική πλευρά ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση. Αποδίδουν την αυστηρή στάση του κ. Ντράγκι στις παλινωδίες της ελληνικής πλευράς για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, η μετάθεση της επαναφοράς του waiver έχει ελάχιστη οικονομική επίδραση –το ετήσιο όφελος για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος δεν ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ– ωστόσο δεν βοηθάει την ενίσχυση της ψυχολογίας και τη βελτίωση του γενικότερου κλίματος.