ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς ειδική εκκαθάριση οδεύει η Altec Συμμετοχών

Προς ειδική εκκαθάριση οδεύει η Altec Συμμετοχών

Πρωταγωνιστής του ελληνικού χρηματιστηρίου πριν από δύο δεκαετίες, ο όμιλος του επιχειρηματία κ. Αθανάσιου Αθανασούλη βρίσκεται πλέον προ της ενδεχόμενης ειδικής εκκαθάρισης της ναυαρχίδας του Altec Συμμετοχών, μετά την απόφαση των πιστωτριών τραπεζών και μετόχων πλειοψηφίας να προσφύγουν στο άρθρο 106ια του πτωχευτικού κώδικα.

Για πολλούς αποτελεί μια αναπόφευκτη εξέλιξη, ειδικά μετά την κλιμακούμενη πλέον πίεση που δέχονται οι ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν ταχύτατα στην απομόχλευση των ισολογισμών τους. Για άλλους, οι εξελίξεις στην Altec αποτελούν προϊόν της δυστοκίας των ελληνικών τραπεζών να δράσουν νωρίτερα εξαιτίας των εσωτερικών τους προκλήσεων. Κάποιοι μιλούν επίσης για τέλος εποχής μιας συγκεκριμένης «σχολής» επιχειρηματιών και ορισμένοι για δείγμα των εξελίξεων που έρχονται στο πλαίσιο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε κάθε περίπτωση, η Altec με δεδομένη την αδυναμία της εταιρείας να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου (το 18,17% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον επιχειρηματία και το 47,16% στις τέσσερις συστημικές τράπεζες) και παράλληλα σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε την υπαγωγή της σε ειδική εκκαθάριση. Ειδικότερα, οι μέτοχοι Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα έκαναν αποδεκτή την πρόταση που κατατέθηκε από τη Eurobank Ergasias περί υπαγωγής της στο άρθρο 106ια του νόμου 3588/2007.

Ο επιχειρηματίας Αθανάσιος Αθανασούλης ψήφισε λευκό, επικαλούμενος ασάφειες στο κατά πόσον η πρόταση των τραπεζών αποτελεί «ένα ολοκληρωμένο και επεξεργασμένο σχέδιο, το οποίο ικανοποιεί καίρια θέματα, που αφορούν τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας, στα θέματα των εργαζομένων, καθώς στην εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης προς το Δημόσιο, ή αν αποτελεί μία μη συστηματικά μελετημένη ενέργεια, που θα απαξιώσει περαιτέρω τις βασικές αξίες του ομίλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται αρμοδίως. Ο ίδιος δηλώνει «την πρόθεσή του να συμπράξει και να συναινέσει μόνο σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο κατά σαφή και συγκεκριμένο τρόπο θα διασφαλίζει τη συνέχιση των λειτουργιών που έχουν αποδειχθεί βιώσιμες και με θετικά αποτελέσματα», όπως και «στην εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης προς το Δημόσιο και την πλήρη και ομαλή ολοκλήρωση των έργων του Δημοσίου που έχει αναλάβει και εκτελεί η θυγατρική Altec Integration» και, όπως επισημαίνεται, τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των 350 περίπου εργαζομένων.

Αλλά μετά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης φαίνεται πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι, επιεικώς, απομακρυσμένο. Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας ετήσιας οικονομικής χρήσης, ο όμιλος σε ενοποιημένη βάση παρουσιάζει ζημίες περί τα 12,154 εκατ. ευρώ, με κύκλο εργασιών 26,5 εκατ. και αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 101,624 εκατ. και συνολικές υποχρεώσεις 128 εκατ. ευρώ, τα 95 εκατ. εκ των οποίων αφορούν τραπεζικά δάνεια.

Ο Αθανάσιος Αθανασούλης ίδρυσε την Altec μαζί με τον τότε συνεταίρο του Γιώργο Βαλσαμίδη στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Ακολούθησε η εισαγωγή στο χρηματιστήριο και σταδιακά βρέθηκε με τέσσερις επιχειρήσεις εισηγμένες τις Altec, Sysware, Unisoft και Microland, με αντικείμενο αρχικά την πληροφορική και ακολούθως τις τηλεπικοινωνίες. Αργότερα εισήλθε στο Χ.Α. και ο τηλεοπτικός σταθμός Alter επίσης συμφερόντων κατά 50% του επιχειρηματία και του συνεταίρου του τότε και κατά 50% του Γ. Κουρή.

Τώρα, το τελευταίο ίσως επεισόδιο θα διαδραματιστεί στα δικαστήρια, όπου αναμένεται να συζητηθεί η αίτηση υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης που αποφασίστηκε από τις τράπεζες να υποβληθεί. Εάν εγκριθεί, θα εγκατασταθεί στη διοίκηση της επιχείρησης εκκαθαριστής προκειμένου να εκποιήσει μέσω διαγωνισμού όσες δραστηριότητες του ομίλου βρουν αγοραστή.