ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

450 εκατ. προβλέπεται ο τζίρος της ERB Eurolife για το 2016

eurolife2

Στα 450 εκατ. ευρώ εκτιμά η διοίκηση του ασφαλιστικού ομίλου ERB Eurolife τον κύκλο εργασιών για το 2016, ενώ υψηλότερος σε σύγκριση με τον 2015 είναι ο στόχος για την κερδοφορία του τρέχοντος έτους.

Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η παραγωγή ασφαλίστρων είναι αυξημένη κατά 11,5% συγκριτικά με πέρυσι, στα 211,18 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη κατά 8,4%, στα 36,3 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, το 2016 θα είναι «η πιο δυνατή χρονιά από πλευράς κερδοφορίας», δικαιώνοντας την επιλογή του νέου μετόχου, δηλαδή του καναδικού ομίλου της Faifax.

Με καθαρή θέση 450 εκατ. ευρώ βάσει των στοιχείων του 2015 και ενεργητικό 2,2 δισ. ευρώ, η ERB Eurolife με βάση τον σχεδιασμό της διοίκησης στοχεύει στην υψηλότερη θέση από πλευράς μεριδίου στον κλάδο ζωής. Ο στόχος σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου θα επιτευχθεί τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών άλλων ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν μπει στο διερευνητικό στόχαστρο του ομίλου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής οι συζητήσεις αυτές να έχουν πάρει τη μορφή συμφωνίας.

Ο όμιλος Fairfax δεν εξασφαλίζει μόνο υψηλή ρευστότητα, αλλά σύμφωνα με τον κ. Σαρρηγεωργίου τη σταθερότητα ενός μεγάλου επενδυτικού και ασφαλιστικού ομίλου, που επενδύει σε ασφαλιστικές εταιρείες με το κριτήριο του μακροπρόθεσμου επενδυτή. Ενδεικτική της σταθερής τοποθέτησης του καναδικού ομίλου στην ασφαλιστική βιομηχανία, που αποτελεί και την κύρια επενδυτική επιλογή, είναι η συμφωνία για την απόκτηση μονάδων της AIG στη Λατινική Αμερική και στην Ανατολική Ευρώπη, που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με τον κ. Σαρρηγεωργίου, «ο νέος μέτοχος φέρνει πολύτιμη τεχνογνωσία και καινοτομία στη διαχείριση, τα εργαλεία, τις λύσεις και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, λειτουργώντας συμπληρωματικά στον όμιλο της Eurolife ERB, ο οποίος απολαμβάνει όλα τα οφέλη που συνεπάγεται η συμμετοχή ενός διεθνούς επενδυτικού ομίλου, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία αποφάσεων».

Την ίδια στιγμή, η διατήρηση ποσοστού 20% από τον όμιλο της Eurobank σε συνδυασμό με την αποκλειστική συμφωνία για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού δικτύου, εξασφαλίζει στην ERB Eurolife ένα σημαντικό κανάλι διανομής προϊόντων, μέσα από το οποίο άλλωστε διοχετεύεται το 60% των εργασιών της. Ο όμιλος Eurolife αποσκοπεί στη διεύρυνση των καναλιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, π.χ. μέσω Διαδικτύου, προωθώντας τη συνολική ψηφιοποίηση των διαδικασιών του, έργο για το οποίο θα επενδύσει 5,5 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2017. Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρης αναβάθμιση του συνόλου των εργασιών του ομίλου με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, την απλοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας και του τρόπου αλληλεπίδρασης με τους συνεργάτες.

Να σημειωθεί ότι η Eurolife ERB συγκαταλέγεται σήμερα στους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της χώρας, έχοντας πετύχει σε 15 χρόνια να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ασφαλιστική αγορά. Παράλληλα, διαθέτει δραστηριότητα στη Ρουμανία μέσω των θυγατρικών Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. και Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. Η πελατειακή του βάση αριθμεί 573.000 πελάτες, από τους οποίους οι 200.000 βρίσκονται στη Ρουμανία.