ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε δημόσια διαβούλευση έως 30 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο για τα βενζινάδικα

gas1

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση μετεγκατάστασης τα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται σε ισόγεια πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, κτιρίων γραφείου και λοιπών πολυώροφων κτιρίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Υποδομών έως και τις 30 Οκτωβρίου. Τα πρατήρια που ήταν εγκατεστημένα στα παραπάνω σημεία έπρεπε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, να μεταφερθούν έως τον Δεκέμβριο του 2017 σε άλλη εγκατάσταση.

Το νομοσχέδιο επιτρέπει την ίδρυση νέων πρατηρίων σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας) πέραν του ότι δεν εξαναγκάζει τα υφιστάμενα να μετεγκατασταθούν.

Την ίδια στιγμή περιορίζονται οι εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των δεξαμενών, που πρέπει να τηρούν τα μεικτά πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία εμπορεύονται υγρά καύσιμα και υγραέριο. Η απόσταση των δεξαμενών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δύο μέτρων (από πέντε που ισχύει με το υφιστάμενο καθεστώς) με στόχο, όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου Υποδομών, την αύξηση του αριθμού των μεικτών πρατηρίων που δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Στο σχέδιο νόμου επισημαίνεται ότι «τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων, που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους επ’ αόριστον εφόσον πληρούν ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τις 10 Δεκεμβρίου 2017 να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και να προχωρήσουν μεταξύ άλλων στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών stage II, μόνιμου συστήματος ανίχνευσης υδρογονανθράκων, και στη σύνταξη μελέτης και σχεδιαγράμματος από αρμόδιο μηχανικό για την αντιεκρηκτική προστασία και σε νέο πιστοποιητικό πυροπροστασίας (θα ανανεώνεται κάθε 36 μήνες).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, μεταξύ άλλων, το εν λόγω νομοσχέδιο:

• Μειώνει τα διοικητικά βάρη και κόστη, καθώς μεταξύ άλλων καταργεί την αυτοψία καταλληλότητας θέσης οικοπέδου, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, και αντικαθίσταται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ιδιώτη μελετητή μηχανικού τού υπό αδειοδότηση πρατηρίου.

• Θεσπίζει μέγιστο χρόνο αδειοδότησης τριάντα εργάσιμων ημερών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υπό την υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.

• Θεσπίζει σιωπηρή έγκριση, σύμφωνα με την οποία αν παρέλθει το διάστημα των 30 ημερών χωρίς η αδειοδοτούσα υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως έχει ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανέναν πρόσθετο περιορισμό.