ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση ρευστότητας των δικαιούχων ΕΣΠΑ με τον καταπιστευτικό λογαριασμό

enischysi-reystotitas-ton-dikaioychon-espa-me-ton-katapisteytiko-logariasmo-2166584

Πρόσβαση στην προκαταβολή που δίνεται ως επιχορήγηση σε επενδυτές που συμμετέχουν σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, χωρίς την υποχρέωση να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, εξασφαλίζει ο ανοιχτός καταπιστευτικός λογαριασμός που μπαίνει σε λειτουργία από το υπουργείο Ανάπτυξης και το Ταμείο Παρακαταθηκων και Δανείων. Σε πρώτη φάση ο μηχανισμός ενεργοποιείται για τα τέσσερα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (Νεοφυής επιχειρηματικότητα, Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων), αλλά στόχος είναι να επεκταθεί σε όλες τις δράσεις του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο ανοιχτός καταπιστευτικός λογαριασμός, η σύμβαση για την ενεργοποίηση του οποίου υπεγράφη χθες από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση και τον πρόεδρο του ΤΠΔ Κώστα Βαρλαμίτη, εξασφαλίζει αποκλειστικά στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται. Το ποσό αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου. Τα βήματα που θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει είναι τα εξής:

• Αίτημα του επενδυτή – δικαιούχου, στο οποίο θα δηλώνει τη βούλησή του για χρήση του λογαριασμού για τη δράση στην οποία έχει ενταχθεί.

• Για την αποδέσμευση της χρηματοδότησης, ο δικαιούχος, αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει ένα μέρος του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. 25%), θα πρέπει να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων αίτημα επαλήθευσης – καταβολής των δαπανών του, συνυποβάλλοντας τα μερικώς εξοφλημένα τιμολόγια και ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής. Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

• Επειτα από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης – ΕΦΕΠΑΕ, δίνεται εντολή στο Ταμείο να εκταμιεύσει από τον λογαριασμό του δικαιούχου συγκεκριμένο ποσό υπέρ κάθε παρόχου – προμηθευτή και μέχρι το ανώτατο ύψος της δημόσιας δαπάνης. Με τον τρόπο αυτό τα χρήματα δεν πιστώνονται στον δικαιούχο, αλλά απευθείας στους προμηθευτές του.

• Τέλος, η εντολή αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ στο Ταμείο που εκτελεί τις πληρωμές, καταβάλλοντας άμεσα τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς που τηρούν οι πάροχοι – προμηθευτές του δικαιούχου σε τράπεζες.