ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς θα καταβάλλονται οι ενισχύσεις για τα επενδυτικά σχέδια

pos-tha-katavallontai-oi-enischyseis-gia-ta-ependytika-schedia-2166763

Με βάση τον χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου και όχι το πότε τελικά θα γίνεται ο έλεγχος, θα καταβάλλονται οι ενισχύσεις για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο, τον 4399/2016. Τούτο προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την ίδια εγκύκλιο, εξάλλου, δίνονται διευκρινίσεις και παραδείγματα για την τμηματική καταβολή των ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, τον 3908/2011 και τον 3299/2004.

Ειδικότερα, ο επενδυτικός φορέας από τη στιγμή που θα υποβάλει αίτημα ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου, είτε το αίτημα αφορά την πιστοποίηση του 50% της υλοποιούμενης επένδυσης είτε αναφέρεται στην ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της, θα κατατάσσεται υποχρεωτικά σε πίνακα προτεραιότητας και ο αριθμός της συγκεκριμένης θέσης του είναι αυτός που θα θεμελιώνει τη σειρά για την εκταμίευση της ενίσχυσης. Ο πίνακας κατάταξης προτεραιότητας της εκταμίευσης θα δημιουργείται ανά καθεστώς ενίσχυσης και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά την τμηματική καταβολή των ενισχύσεων, τα υπόλοιπα δηλαδή χρήματα που πρόκειται να λάβουν οι επενδυτές για επενδυτικά σχέδια των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων σε επτά δόσεις, από το υπουργείο διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η πρώτη από τις επτά δόσεις καταβάλλεται με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να απαιτείται πλέον η διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί με την υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η τρίτη δόση θα καταβάλλεται με την έκδοση και δημοσίευση της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις σε τέσσερα έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Οι πέντε δόσεις μετά την απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης συγχωνεύονται σε δύο, όταν οι επενδύσεις βρίσκονται σε νησιά που έχουν πληγεί από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές (Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη και Χίος).

2. Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3908/2011 και 3299/2004, για τα οποία είχε δοθεί προκαταβολή με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολή ή είχε λάβει ένα τμήμα της ενίσχυσης λόγω πιστοποίησης του 50% της επένδυσης, τα υπολειπόμενα ποσά θα καταβληθούν σε 5 ισόποσες δόσεις.

3. Οι εγγυητικές επιστολές που είχαν προσκομίσει επενδυτές για να λάβουν προκαταβολή –βάσει των όσων ίσχυαν πριν από την ψήφιση του νέου νόμου– και οι εγγυητικές αυτές επιστολές δεν είχαν αξιοποιηθεί για τη χορήγηση προκαταβολής έως τις 22/6/2016 (ημέρα δημοσίευσης του νέου νόμου 4399/2016), θα πρέπει να τους επιστραφούν. Πάντως, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι μπορεί να παραμείνει στην υπηρεσία η εγγυητική επιστολή μέχρι να καταβληθεί ποσό αντίστοιχο με την αξία της εγγυητικής επιστολής. Στην πραγματικότητα να καταβληθεί τμηματικά το ποσό λόγω μη επάρκειας κονδυλίων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

4. Εάν το υπολειπόμενο ποσό είναι κάτω από 20.000 ευρώ καταβάλλεται ολόκληρο και όχι σε δόσεις. Επίσης, σε περίπτωση που το ποσό της τελευταίας δόσης είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ προστίθεται στην προηγούμενη δόση.

5. Οι ρυθμίσεις για τις 7 δόσεις ισχύουν και στην περίπτωση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που είχαν κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή. Εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004 που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Εάν βεβαίως έχουν απενταχθεί, ισχύουν και για τα σχέδια αυτά οι ρυθμίσεις για τις 7 δόσεις.

6. Εάν οι αποφάσεις ολοκλήρωσης της επένδυσης δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από τις 22/6/2016, τότε οι επενδυτές λαμβάνουν το σύνολο της ενίσχυσης.