ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η μείωση των προβλέψεων επισφαλειών αύξησε τα κέρδη της ΔΕΗ

i-meiosi-ton-provlepseon-episfaleion-ayxise-ta-kerdi-tis-dei-2166932

Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ φωτογραφίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοινώθηκαν χθες, παρά την αύξηση της κερδοφορίας στα 69,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, αφού είναι αποτέλεσμα της σημαντικής αλλά αβέβαιης ως προς την εξέλιξή τους μείωσης των προβλέψεων επισφαλειών μέσης και χαμηλής τάσης κατά 251, 2 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Η μείωση των προβλέψεων κατά 251,2 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο και συνολικά κατά 215, 3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο προέκυψε βάσει εκτιμήσεων της Επιχείρησης που στηρίχθηκαν στα στοιχεία ένταξης πελατών της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι οποίες όμως είναι διάρκειας 36 δόσεων (τρία χρόνια) και δεν είναι βέβαιο ότι θα τηρηθούν από τους καταναλωτές, όπως δείχνει και η σημερινή τάση. Πέραν της θετικής αυτής επίπτωσης στην κερδοφορία της Επιχείρησης, τα βασικά μεγέθη στο εννεάμηνο εξελίχθηκαν επί τα χείρω και αντικατοπτρίζουν τις νέες συνθήκες στις οποίες λειτουργεί η ΔΕΗ, όπως έχουν δρομολογηθεί από την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων για τη μείωση των μεριδίων της και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Οι πωλήσεις της ΔΕΗ στο εννεάμηνο μειώθηκαν κατά 6,8% ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης και της μείωσης του μέσου μεριδίου της στη λιανική αγορά, το οποίο περιορίστηκε τον Νοέμβριο του 2016 στο 88,7 από 94% τον Νοέμβριο του 2015. Αντιστοίχως, ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης μειώθηκε σε ποσοστό 9,2% και διαμορφώθηκε στα 4.040,8 εκατ. ευρώ έναντι 4.452 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016. Η μείωση αυτή πέραν της υποχώρησης της ζήτησης και των μεριδίων αποδίδεται από τη διοίκηση της ΔΕΗ και στη νέα τιμολογιακή πολιτική επιβράβευσης των συνεπών πελατών μέσης και χαμηλής τάσης με έκπτωση 15%, στοιχείο που καταδεικνύει και την αστοχία του μέτρου σε σχέση με την οικονομική επιβάρυνσή της. Πρόσθετος λόγος, η επίπτωση από τη σημαντική απώλεια εσόδων λόγω της αύξησης των ρευματοκλοπών.

Αρνητική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου είχε η εφάπαξ δαπάνη ύψους 48,3 εκατ. η οποία καταγράφηκε στο β΄ τρίμηνο του 2016 και αφορά το υπόλοιπο 50% των 96,6 εκατ. που είχαν επιμερισθεί, βάσει απόφασης της ΡΑΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιούργησαν η Energa και η Hellas Power. Aρνητική ήταν και η επίπτωση της εφάπαξ δαπάνης ύψους 22,6 εκατ. ευρώ από την αναπροσαρμογή του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου που έκανε η ΔΕΠΑ μετά την απόφαση Διαιτησίας στη διένεξη με την Βοtas. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το εννεάμηνο του 2016 παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά στα 775,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το εννεάμηνο του 2015, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 19,2% έναντι 17,4%.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν στο εννεάμηνο το 53% της συνολικής ζήτησης έναντι ποσοστού 63,1% το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ σημαντική είναι και η μείωση της παραγωγής του λιγνίτη (29%) όσο και η υδροηλεκτρική (19,3%). Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης, εστίασε στο πρόγραμμα διακανονισμών για τις ανεξόφλητες οφειλές, σημειώνοντας ότι απέδωσε καρπούς. Στο πρόγραμμα, όπως είπε, έχουν ενταχθεί 590.000 καταναλωτές με συνολικό ύψος διακανονισμένων οφειλών 1,15 δισ. ευρώ, ενώ επισήμανε ότι παραμένει ακόμη χαμηλός ο ρυθμός εισπραξιμότητας των τρεχόντων λογαριασμών, παράγοντας που σε συνδυασμό με την έξαρση του φαινομένου των ρευματοκλοπών προκαλεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.