ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Βόμβα» ΣτΕ στους ελέγχους των επιχειρήσεων

10s10ste

Στο αρχείο πιθανόν να μπουν εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μετά την απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, το οποίο έκρινε αντισυνταγματική την πρακτική του Δημοσίου να παρατείνει συνεχώς το δικαίωμά του να ελέγχει φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το θέμα ωστόσο παραπέμπεται για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία θα πρέπει να αποφανθεί για την αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Εφόσον η Ολομέλεια συμφωνήσει με την απόφαση του Β΄ Τμήματος, ο έλεγχος χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων και εκείνων που περιλαμβάνονται στις διαφορές λίστες τινάζεται στον αέρα.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, το ελληνικό Δημόσιο με την τακτική του κρατάει ομήρους τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις, που όχι μόνο πρέπει να διακρατούν δικαιολογητικά δεκαετών αλλά δεν μπορούν να κάνουν και τους προϋπολογισμούς τους.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, στην οποία, ύστερα από έλεγχο στα εισοδήματά της  (του έτους 2002) ο προϊστάμενος του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου επέβαλε εις βάρος της κύριο φόρο 3.986.826 ευρώ και πρόσθετο φόρο 11.102.850 ευρώ, λόγω ανακριβούς δήλωσης. Από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακυρώθηκε το από 13.12.2010 φύλλο ελέγχου φόρου για το εισόδημα του 2002 και το ελληνικό Δημόσιο άσκησε αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το  Β΄ Τμήμα εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 675/2017 απόφασή του με την οποία παραπέμπει στην Ολομέλεια του ΣτΕ να κριθεί η συνταγματικότητα των νόμων 3513/2005, 3697/2008, 3790/2009 και 3842/2010 ως προς το σκέλος εκείνο που παρέτειναν συνεχώς τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Μάλιστα, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι η παραγραφή πρέπει να έχει συνολικά εύλογη χρονική διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Οι συνεχείς παρατάσεις αντίκεινται στην απορρέουσα από το Σύνταγμα αρχή του κράτους δικαίου και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, σημειώνουν.

Αναφέρουν επίσης ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις «παρατείνεται διαδοχικώς ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου λίγο πριν από τη λήξη είτε πριν της αρχικής παραγραφής είτε της προηγούμενης παρατάσεως αυτής». Ετσι, ο θεσπιζόμενος με το άρθρο 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κανόνας της 5ετούς παραγραφής δεν έχει πλέον καμία περίπτωση εφαρμογής, ενώ διαφαίνεται αδυναμία οποιασδήποτε πρόβλεψης για τον χρόνο λήξεως της παραγραφής.