ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προνομιούχες μετοχές 950 εκατ. μετατρέπει σε ομόλογα η Eurobank

pronomioyches-metoches-950-ekat-metatrepei-se-omologa-i-eurobank-2202433

Στη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών, που είχε εκδώσει στο πλαίσιο του νόμου Αλογοσκούφη το 2008, σε ομολογίες θα προχωρήσει η Eurobank, κάνοντας χρήση της νέας δυνατότητας που δίνεται μετά την ψήφιση χθες από τη Βουλή σχετικής τροπολογίας.

Οπως σημειώνεται στην τροπολογία: «Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται να δοθεί επί της ουσίας η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να εξαγοράσουν, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη της εποπτικής αρχής, συνολικά ή εν μέρει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου είτε με μετρητά είτε με έκδοση άλλων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 (ομόλογα) ίσης αξίας (ανταλλαγή) είτε με συνδυασμό των δύο αυτών τρόπων».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους νέους εποπτικούς κανόνες, από 1.1.2018 οι προνομιούχες μετοχές δεν θα προσμετρούνται στα κεφάλαια, ενώ οι ομολογίες (tier 2) θα συνυπολογίζονται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια τα οποία θα παρακολουθεί η ΕΚΤ. Μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής, η Eurobank θα εμφανίσει μείωση του δείκτη κύριων κεφαλαίων (tier 1) αλλά θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων (tier 2). Για την επίλυση του ζητήματος των προνομιούχων μετοχών υπήρχε διαβούλευση εδώ και μήνες μεταξύ κυβέρνησης – εποπτικών και ευρωπαϊκών αρχών – τραπεζών – ΤτΕ, προκειμένου να βρεθεί λύση. Η τροπολογία είχε τη σύμφωνη γνώμη των εποπτικών αρχών.

Το σημαντικό για το ελληνικό Δημόσιο είναι ότι με τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομόλογα θα εισπράττει ετήσια απόδοση, κάτι που δεν συνέβαινε με τις προνομιούχες. Το υπουργείο Οικονομικών επέμεινε και επέβαλε κουπόνι 6,5%, που σημαίνει ότι θα εισπράττει κάθε έτος περίπου 65 εκατ. ευρώ με 70 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες. Σημειώνεται ότι, εκτός της Eurobank που έχει προνομιούχες μετοχές ύψους 950 εκατ. ευρώ, προνομιούχες ύψους 100 εκατ. ευρώ διαθέτει και η Attica Bank. Σήμερα από τις προνομιούχες μετοχές το Δημόσιο δεν εισπράττει έσοδα, δηλαδή μέρισμα, καθώς οι τράπεζες έχουν συσσωρεύσει μεγάλες ζημίες από την περίοδο 2010 – 2015 και δεν ήταν σε θέση να διανείμουν μερίσματα, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει ούτε στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με την τροπολογία, «το ελληνικό Δημόσιο, ως κάτοχος (των ομολόγων), θα λαμβάνει ετήσια απόδοση (κουπόνι), το οποίο θα καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. Το ύψος του υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο απόδοσης του 10ετούς ομολόγου του Δημοσίου κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου 2017, αυξημένη κατά πενήντα μονάδες βάσης, και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 6%». Σημειώνεται ότι τα ομόλογα που θα εκδοθούν θα έχουν διάρκεια 10 χρόνια και αν διατηρηθούν μέχρι τη λήξη τους, το Δημόσιο, στο τέλος της περιόδου, θα λάβει το αρχικό κεφάλαιο έχοντας στο ενδιάμεσο εισπράξει και τόκους άνω των 600 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, σε περίπτωση νέας ανακεφαλαιοποίησης, οι κάτοχοι ομολόγων έχουν ευνοϊκότερη αντιμετώπιση σε σχέση με τους μετόχους.