ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξι ψηλά κτίρια-σημεία αναφοράς στο Ελληνικό

08s1aerodr-thumb-large

Στην ανοικοδόμηση έξι υψηλών κτιρίων στοχεύει η Hellinikon Global I. Η εταιρεία, που έχει αναλάβει την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, σκοπεύει να δημιουργήσει από έναν ουρανοξύστη σε κάθε ζώνη πολεοδόμησης που έχει σχεδιαστεί, με στόχο τα κτίρια αυτά ν’ αποτελέσουν το τοπόσημο (landmark) της κάθε ζώνης ή γειτονιάς που θα δημιουργηθεί.

Τα υψηλά κτίρια αναμένεται να έχουν ύψος κοντά στα 200 μέτρα και θα είναι τα υψηλότερα του Λεκανοπεδίου και της χώρας. Το ύψος τους θα είναι μέχρι και δύο φορές το ύψος του Πύργου της Αθήνας που βρίσκεται στους Αμπελόκηπους και το οποίο σήμερα είναι το υψηλότερο κτίριο του Λεκανοπεδίου. Η Ηellinikon Global I, στην ειδική έκθεση που ετοίμασε με στόχο την αιτιολόγηση των νέων υψηλών κτιρίων που σχεδιάζει, αναφέρει ότι η νομοθεσία που διέπει την επένδυση (ν.4062/2012) επιτρέπει την κατασκευή ψηλών κτιρίων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το ύψος των κτιρίων του Μητροπολιτικού Πάρκου ορίζεται ανά ζώνη ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόμηση, σε συνάρτηση με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία αυτής και την πραγματοποιούμενη κατά περίπτωση κάλυψη κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (NOK). Επομένως, η ανάπτυξη του ακινήτου δεν υπόκειται στους περιορισμούς του ΝΟΚ αναφορικά με το ύψος των κτιρίων.

Πέραν ωστόσο αυτής της γενικής εξαίρεσης, ο νόμος προβλέπει ακόμη ότι επιτρέπεται η κατασκευή υψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων, εφόσον αυτή, πρώτον, «τεκμηριώνεται από ειδική μελέτη ως αναγκαία για λόγους τεχνικούς, ειδικών κατασκευών ή πρωτότυπων αρχιτεκτονικών λύσεων, που αποβλέπουν στο να καταστήσουν την έκταση ή τμήμα αυτής σημείο προορισμού (landmark destination)», και δεύτερον, «δεν επιδεινώνει το οικιστικό περιβάλλον όμορων κτιρίων ή οικιστικών περιοχών από την άποψη των συνθηκών ηλιασμού, φωτισμού και αερισμού». Συνεπώς, «πέραν της γενικής εξαίρεσης, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα κατασκευής υψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων, εφόσον αυτά μπορούν να καταστήσουν την περιοχή στην οποία ανεγείρονται ως σημείο προορισμού και παράλληλα δεν επιδεινώνουν το οικιστικό περιβάλλον των όμορων κτιρίων».

Στο πλαίσιο αυτό ο επενδυτής προτείνει την κατασκευή έξι πολύ ψηλών κτιρίων (έως 200 μέτρα), και παράλληλα μία ζώνη ψηλών κτιρίων (έως 50 μέτρα) περιμετρικά από το Μητροπολιτικό Πάρκο. Στόχος είναι τα κτίρια αυτά, που θα είναι διάσπαρτα στην έκταση, να λειτουργήσουν ως τοπόσημα λόγω της ειδικής αρχιτεκτονικής τους σχεδίασης, και προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με την Hellinikon Global, το αποτέλεσμα εγγυάται η ομάδα μελέτης και σχεδιασμού της Foster + Partners Limited. Πρότυπα δε αυτών των αναπτύξεων αποτελούν οι περιοχές La Defence στο Παρίσι, το Canary Wharf στο Λονδίνο, η περιοχή Forum στη Βαρκελώνη, αλλά και πιο κοντά μας οι συνοικίες Levent και Maslak στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης πέραν της ευρωπαϊκής ηπείρου, πρότυπα θεωρούνται η περιοχή Luziajui με την τριλογία των πύργων της Σαγκάης και ακόμα και το νέο World Trade Center, το οποίο παραδίδεται σταδιακά μέχρι και το 2020 στη Νέα Υόρκη.