ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εν αναμονή των αποφάσεων του Πρωτοδικείου Cetracore και Jetoil

28s8jetoil

Συζητήθηκε την Τετάρτη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της «Μαμιδάκης» (Mamidoil Jetoil) και η μεταβίβαση της επιχείρησης σε νέο σχήμα συμφερόντων της αυστριακής Cetracore με την επωνυμία «Cetracore-Jetoil».

H απόφαση αναμένεται έπειτα από διάστημα ενός μηνός, καθώς μεταξύ άλλων οι αιτούντες την επικύρωση θα προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία από τον διεθνή συμβουλευτικό οίκο που κατάρτισε το business plan για το μοντέλο με το οποίο θα χρηματοδοτήσει η νέα εταιρεία το κόστος της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, όπως όλες οι ομοειδές εν Ελλάδι επιχειρήσεις οφείλουν.

Παράλληλα, παράσταση κατά της συμφωνίας έκαναν τα ΕΛΠΕ, υποστηρίζοντας πως με τον επίδικο διακανονισμό θα λάβουν πολύ μικρότερο ποσό των απαιτήσεών τους από αυτό που θα ελάμβαναν εάν η εταιρεία ρευστοποιείτο βιαίως, προσκομίζοντας σχετική εκτίμηση ελεγκτικού οίκου. Κατά πληροφορίες, τα ΕΛΠΕ έχουν ήδη αποζημιωθεί για το ήμισυ των απαιτήσεών τους από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών.

Οι συνολικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της εταιρείας ανέρχονται σε 390 εκατ. (την 1/3/2017), εκ των οποίων 266,5 εκατ. αφορούν ενέγγυους πιστωτές και 49,1 εκατ. ευρώ γενικούς προνομιούχους πιστωτές. Το 66% των συνολικών πιστωτών της εταιρείας και το 85% επί του συνόλου των ενέγγυων πιστωτών συναινούν στη συμφωνία εξυγίανσης και έχουν υπογράψει τη σχετική συμφωνία. Η διαδικασία γίνεται με βάση το άρθρο 106 δ΄ του προπτωχευτικού δικαίου και εδράζεται για την αποπληρωμή των οφειλών στο ποσό που θα ελάμβαναν, ανάλογα με τις εξασφαλίσεις που έχει κάθε πιστωτής, εάν ρευστοποιείτο βίαια η εταιρεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που πραγματοποίησε μεγάλος ξένος ελεγκτικός οίκος, αυτό το ποσό είναι 74 εκατ. ευρώ.