ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαιωμένοι από τη Διαιτησία δηλώνουν και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και το Δημόσιο

tanayphgeia-thumb-large
naupigeia-skaramagka

Με μια απόφαση που αριθμεί περισσότερο και από 500 σελίδες το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΙCC) αποφανθεί επί των αξιώσεων της Privinvest από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αν και οι νομικοί σύμβουλοι αμφοτέρων εξακολουθούν να μελετούν το ογκώδες κείμενο, τόσο η πλευρά του δημοσίου όσο και του βασικού μετόχου της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.(ΕΝΑΕ) εμφανίζονται ικανοποιημένοι. Ειδικότερα, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομίας το οποίο και χειρίζεται το ζήτημα, η απόφαση της διαιτησίας δεν εμποδίζει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης να θέσει σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης τα ναυπηγεία και προχωρήσει στη πώληση του εμπορικού τμήματος.

Παράλληλα, προσθέτουν χωρίς να αναφέρουν επακριβώς πως το ποσό που επιδίκασε η διαιτησία στην πλευρά της Privinvest πως αποζημίωση υπολείπεται κατά πολύ των αξιώσεών της που άγγιζαν το ένα δισ. ευρώ αλλά και των οφειλών της ΕΝΑΕ προς το Δημόσιο της τάξης των 550 εκατ. ευρώ που προκύπτουν από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κρατικών επιδοτήσεων, τις οποίες οφείλει και να επιστρέψει η ΕΝΑΕ.

Από την πλευρά της Privinvest αργά το βράδυ της Τετάρτης και μόλις 24 ώρες μετά την κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου τονίζεται πως «με την έκδοση της απόφασης του ICC δικαιωνόμαστε» και επιπλέον υπογραμμίζεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο κρίθηκε ότι ευθύνεται έναντι της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.  για πάνω από 200 εκατομμύρια Ευρώ, πλέον  περαιτέρω αποζημιωτικής ευθύνης που αναγνωρίστηκε ότι υπέχει το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ των Ναυπηγείων μας».

Οι ίδιες πηγές την Privinvest προσθέτουν πως η Διαιτησία «είναι προφανές ότι θα συνεχίσουμε τις ανταγωγικές αξιώσεις μας κατά του Ελληνικού Δημοσίου στην μεταγενέστερη διαιτητική διαδικασία ενώπιον του ICC που άρχισε οψίμως το Ελληνικό Δημόσιο και που περιστρέφεται γύρω από το ίδιο ζήτημα, ενώ παράλληλα οι μέτοχοί μας συνεχίζουν απρόσκοπτα τις δίκαιες διεκδικήσεις τους  κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών βάσει της σχετικής Διμερούς Σύμβασης για την Προστασία των Επενδύσεων, ώστε να επέλθει πλήρης δικαίωσή μας και ως προς αυτό το σκέλος».

Από την πρώτη αυτή αντίδραση των δύο πλευρών καθίσταται σαφές ότι η υπόθεση απέχει πολύ ακόμα από το να ξεκαθαρίσει κάτι που στην αγορά (εγχώρια και διεθνή θεωρείται απολύτως απαραίτητο πριν δεσμεύσει κεφάλαιο οποιοσδήποτε στρατηγικός επενδυτής ήθελε εμπλακεί σε πιθανή διαδικασία εκποίησης περουσιακών στοιχείων ή εταιρικής οντότητας που θα δρομολογήσει το Ελληνικό Δημόσιο.