ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρώτο βήμα πώλησης του 5% του ΟΤΕ και του 30% του ΔΑΑ

proto-vima-polisis-toy-5-toy-ote-kai-toy-30-toy-daa-2215805

Τη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του στον ΟΤΕ και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών εκκίνησε το ΤΑΙΠΕΔ. Προχωρεί έτσι στην πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων που θα προτείνουν μέθοδο αξιοποίησης και θα συνεπικουρήσουν τις διαδικασίες μέχρι και την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Πρόκειται για το 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ που έχει περάσει στο χαρτοφυλάκιο του ταμείου αποκρατικοποιήσεων στις 18 Νοεμβρίου του 2016 και το 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) που επίσης έχει στην κατοχή του.

Σήμερα, Τετάρτη, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να εγκρίνει την επιλογή της Deutsche Bank και της Eurobank ως χρηματοοικονομικών συμβούλων για τον ΔΑΑ. Επιλογή, η οποία προέκυψε από διαγωνιστική διαδικασία η οποία είχε προκηρυχθεί από τον Απρίλιο. Σε προηγούμενη συνεδρίασή του ενέκρινε την πρόσληψη των Credit Suisse και Πειραιώς ως συμβούλων του για την πώληση του 5% του ΟΤΕ.

Οι αποφάσεις του ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι ασύνδετες με την εν εξελίξει διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης, καθώς η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων είναι αναπόσπαστο μέρος του μνημονίου.

Η διάρκεια των συμβάσεων των συμβούλων για τον ΟΤΕ και τον ΔΑΑ αποκαλύπτει και το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα επιχειρήσει να έχει ολοκληρώσει τις αποκρατικοποιήσεις το ταμείο. Η μεν σύμβαση για τον ΔΑΑ είναι 14μηνης διάρκειας ή δε σύμβαση για τον ΟΤΕ δωδεκάμηνης.

Στις 30 Σεπτεμβρίου το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην υπογραφή της παράτασης της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά 20 επιπλέον έτη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. έναντι τιμήματος 600 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το καθαρό έσοδο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ανέρχεται σε 483,87 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και την κύρωση της παράτασης της σύβασης από τη Βουλή. Διαδικασία που το ΤΑΙΠΕΔ φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει έως τα τέλη του έτους ώστε να εγγράψει το σχετικό έσοδο και να προσεγγίσει έτσι τους στόχους για τα έσοδά του που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές.

Στην περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης των Deutsche Bank και Eurobank για την πώληση του 30% του ΔΑΑ περιλαμβάνεται και η βολιδοσκόπηση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος (pre-market sounding). Υπενθυμίζεται πως μέτοχοι του ΔΑΑ, εκτός από το ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το 30%, είναι το Δημόσιο (με 25% το οποίο τελεί υπό μεταβίβαση στο υπερταμείο), οι Avi Alliance GmbH (26,7%) και Avi Alliance Capital GmbH (13,3%), αμφότερες συμφερόντων του καναδικού ασφαλιστικού ταμείου PSP Investments, και η οικογένεια Δ. Κοπελούζου (5%).

Οσον αφορά την πώληση του 5% του ΟΤΕ, αυτή περνάει μέσα από τις ρήτρες της σύμβασης που έχουν συνυπογράψει η Deutsche Telekom με το ελληνικό Δημόσιο, καθώς αυτές θεμελιώνουν δικαίωμα πρώτης άρνησης για τις πρόσθετες πωλήσεις μετοχών του Δημοσίου στον οργανισμό. Σημειώνεται πως η Deutsche Telekom κατέχει το 40% του μετοχικού του κεφαλαίου, το ελληνικό Δημόσιο –διά του υπερταμείου– 5% και άλλο 5% διά του ΤΑΙΠΕΔ, και ένα ακόμα 5% κατέχει η Schroders PLC, μέσω ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών. Το υπόλοιπο 45% βρίσκεται στην κατοχή του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, δηλαδή Ελλήνων και ξένων θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.