ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 119,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΟΤΕ στο 9μηνο

Στα 119,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΟΤΕ στο 9μηνο

Από το τέλος του μήνα ο ΟΤΕ φέρνει στους καταναλωτές τις νέες υπερσυνδέσεις VDSL/Vectoring που σε πρώτη φάση θα προσφέρουν ταχύτητες έως 200 Mbps. Παράλληλα, ο οργανισμός ξεκίνησε τη μετακίνηση των πελατών του σε δίκτυα βασισμένα στο Ιnternet για τη διεξαγωγή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Συνολικά, πάνω από 1 εκατ. συνδρομητές του, χωρίς οι ίδιοι φυσικά να το αντιληφθούν, μεταφέρθηκαν σε δίκτυα τεχνολογίας IP (Ιnternet Protocol), αφήνοντας κατά μέρος τις παραδοσιακές τηλεφωνικές συνδέσεις PSTN και ISDN, που βασίζονταν στην παραδοσιακή τεχνολογία μεταγωγής (switching). Ο ΟΤΕ υπόσχεται, μέχρι το τέλος το 2018, το σύνολο του δικτύου του να βασίζει στην τεχνολογία IP.

Tα παραπάνω γνωστοποίησε ο ΟΤΕ με αφορμή την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου 2017. Ο όμιλος, με βάση τα μεγέθη που παρουσίασε, φαίνεται να ενισχύεται στην εγχώρια αγορά (σταθερή και κινητή), ενώ δοκιμάζεται σε Αλβανία και Ρουμανία. Ως συνέπεια, το γ΄ τρίμηνο παρουσίασε οριακή κάμψη ενοποιημένων εσόδων κατά 0,7%, φτάνοντας τα 991,2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη πορεία (-0,8%) είχαν τα έσοδα 9μήνου 2017, που διαμορφώθηκαν σε 2,86 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν επίσης οριακή κάμψη κατά 0,9% στο τρίμηνο και κατά 0,7% στο 9μηνο. Διαμορφώθηκαν έτσι σε 317,4 και 924,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα προσαρμοσμένα EBITDA παρουσίασαν αρνητική μεταβολή (-2,3% και -1,1%) και διαμορφώθηκαν σε 348,7 και 966,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 52,4 εκατ. ευρώ για το γ΄ τρίμηνο (119,9 εκατ. ευρώ για το 9μηνο) σημειώνοντας κάμψη κατά 6,3% (κατά 2,8%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% στο γ΄ τρίμηνο (κατά 3,9% στο 9μηνο) φτάνοντας τα 76,5 εκατ. ευρώ (155,6 εκατ. ευρώ). Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε καθοριστικά η αντιστροφή πρόβλεψης ύψους 13,1 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο του 2016, που μείωσε ισόποσα τα κέρδη της συγκεκριμένης περιόδου.

Τα μεγέθη δείχνουν ότι ο ΟΤΕ συνεχίζει να ενισχύεται στην εγχώρια αγορά. Οι πελάτες ευρυζωνικών συνδέσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 6,9% στους τελευταίους 12 μήνες (Οκτ. 2016 – Σεπτ. 2017) φτάνοντας το 1,71 εκατομμύριο. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν αποκλειστικά οι συνδέσεις VDSL, οι οποίες παρουσίασαν την ίδια περίοδο αύξηση κατά 55%. Μόνον στο γ΄ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ πρόσθεσε 32 χιλ. νέες συνδέσεις VDSL φτάνοντας τις 311 χιλιάδες συνδέσεις.

Στην συνδρομητική τηλεόραση, ο ΟΤΕ παρουσίασε αύξηση πελατών κατά 8,2% τους τελευταίους 12 μήνες, φτάνοντας έτσι τις 517 χιλ. συνδρομητές. Στο γ΄ τρίμηνο του έτους ο ΟΤΕ πρόσθεσε 13 χιλ. συνδρομητές, αριθμός σαφώς μικρότερος απ’ εκείνο που είχε σημειωθεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Στην εγχώρια κινητή τηλεφωνία, ο ΟΤΕ παρουσίασε μικρή ανάκαμψη των μεγεθών του. Τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο βελτιώθηκαν κατά 2,1% (+0,4% στο 9μηνο) φτάνοντας τα 322,8 εκατ. ευρώ (889,0 εκατ. ευρώ).

Σημαντική όμως πίεση δέχθηκε ο οργανισμός στην Αλβανία. Τα έσοδα υποχώρησαν κατά 7,2% στο γ΄ τρίμηνο (-15,2% στο 9μηνο) και διαμορφώθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ (50,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο). Ακόμη μεγαλύτερη είναι η κάμψη των λειτουργικών κερδών που ξεπερνά το 30%. Στη Ρουμανία, ο ΟΤΕ δοκιμάζεται και στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία. Η εταιρεία το γ΄ τρίμηνο του έτους προχώρησε στη διαγραφή περίπου 700 χιλ. πελατών κινητής τηλεφωνίας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ Mιχάλης Τσαμάζ τα χαρακτήρισε «συνολικά καλές λειτουργικές επιδόσεις». Στην Ελλάδα, πρόσθεσε, «οι πολυετείς επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και τηλεοπτικό περιεχόμενο ενίσχυσαν τα συνολικά έσοδα λιανικής. Η μόνη αρνητική επίδραση προήλθε από ρυθμιστικές αποφάσεις που είχαν αντίκτυπο στα έσοδα χονδρικής». Διεθνώς ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ, οι συνθήκες «παραμένουν δύσκολες» και γι’ αυτό ο οργανισμός έχει «δρομολογήσει μια σειρά δράσεων για τον περιορισμό του κόστους».