ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες, αλλά επίτευξη στόχου για μείωση των κόκκινων δανείων για ΕΤΕ το 9μηνο

Ζημίες, αλλά επίτευξη στόχου για μείωση των κόκκινων δανείων για ΕΤΕ το 9μηνο

Βελτίωση ρευστότητας, κεφαλαιακής βάσης και επίτευξη του στόχου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε στο εννεάμηνο η Εθνική Τράπεζα, παρουσιάζοντας ωστόσο αρνητικό τελικό αποτέλεσμα.

Η τράπεζα παρουσίασε στο τρίτο τρίμηνο του έτους απώλειες 40 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 43 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου παρουσίασε ζημία ύψους 94 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Αναφορικά με τις επιδόσεις σε λειτουργικό επίπεδο, ο όμιλος στο εννεάμηνο ενίσχυσε τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων κατά περίπου 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποτέλεσμα της ανάκαμψης των καθαρών εσόδων από προμήθειες και της σημαντικής περιστολής των λειτουργικών εξόδων. Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs) κατά το γ΄ τρίμηνο συνεχίστηκε η αποκλιμάκωσή τους (-200 εκατ. ευρώ), μείωση που σύμφωνα με την τράπεζα αντανακλά τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Αναλυτικότερα ο ρυθμός δημιουργίας νέων NPEs παρέμεινε αρνητικός κατά το γ΄ τρίμηνο, ανερχόμενος σε -119 εκατ. έναντι -14 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα NPEs κατά 3,5 δισ. από το τέλος του 2015, υπερβαίνοντας τον στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) για το 2017. Σημειώνεται πάντως ότι δείκτης των NPEs ενισχύθηκε για δεύτερο τρίμηνο –ανήλθε στο 45,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου έναντι 45% στο τέλος Ιουνίου–, ενίσχυση που οφείλεται στην απομόχλευση, δηλαδή τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στα 151 εκατ. στο εννεάμηνο από 318 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μείωση που πραγματοποιήθηκε παρά την αβεβαιότητα που επικράτησε στην ελληνική αγορά στο ξεκίνημα του 2017.

Οι καταθέσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 38,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου (+1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 500 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 1,2 δισ. συνολικά στο διάστημα μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Παράλληλα μετά την επιτυχή έκδοση 3ετούς καλυμμένου ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ μειώθηκε σημαντικά η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα στα 4,7 δισ. τον Οκτώβριο από 8,4 δισ. που ήταν στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2017. Η ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, την Banca Romaneasca και την Vojvodjanska Banka θα ενισχύσει τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου 1,7 δισ., καθιστώντας την πλήρη απεξάρτησή της από τον έκτακτο μηχανισμό ELA άμεσα εφικτή.

Τέλος ο δείκτης κύριων κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,8%, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η θετική επίπτωση από τις ήδη συμφωνηθείσες κεφαλαιακές ενέργειες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές του 2018.

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων η διοίκηση της ΕΤΕ γνωστοποίησε ότι προετοιμάζει την πώληση πακέτων μη εξυπηρετούμενων δανείων –καταναλωτικών και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις–, συναλλαγές που αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από τη διενέργεια του stress test.

Με αφορμή τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης σημείωσε: «Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την περαιτέρω ισχυροποίηση του ισολογισμού και υπογραμμίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τράπεζας ενόψει της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο την πρώτη ελληνική συναλλαγή καλυμμένων ομολόγων στις διεθνείς χρηματαγορές, εκδίδοντας τριετές καλυμμένο ομόλογο. Παράλληλα, η έκδοση των καλυμμένων ομολόγων επιτάχυνε την προοπτική αποδέσμευσής μας από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA που ανέρχεται σε μόλις 1 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση όλων των συμφωνηθεισών αποεπενδύσεων θα συντελέσει στην επίτευξη του εν λόγω στόχου και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή μας επάρκεια σημαντικά. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνεχίστηκε απρόσκοπτα για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο».

Δεν αλλάζει η μεθοδολογία των stress test

Χωρίς αρνητικές εκπλήξεις για τις εγχώριες τράπεζες φαίνεται ότι διαμορφώνεται η μεθοδολογία για τα stress test. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τις προηγούμενες ημέρες οριστικοποιήθηκε η μεθοδολογία για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA).

Είναι σημαντικό ότι δεν υπήρξαν αλλαγές στη μεθοδολογία, που πιθανόν θα έκαναν πιο δύσκολη την άσκηση για τις ελληνικές τράπεζες. Οπως σημειώνουν, το stress test θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην εικόνα του 2017, η οποία είναι σχετικά θετική για τις εγχώριες τράπεζες, με αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και βελτίωση της οικονομίας, με αύξηση του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν, ωστόσο, ότι ακόμα υπάρχει πολύ δρόμος και υπογραμμίζουν την παράμετρο του ΔΝΤ, το οποίο επιμένει εδώ και καιρό για πιο δραστικές λύσεις με νέα κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, ώστε να προχωρήσουν σε μεγαλύτερης κλίμακας διαγραφές και άλλες ενέργειες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η ΕΚΤ έχει επισημάνει ότι η αντιμετώπιση των ελληνικών τραπεζών θα γίνει με τρόπο που θα απαντά στις ανησυχίες του ΔΝΤ, ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια ως εποπτικό όργανο θα έχει τον απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας και θα καθορίσει τη μεθοδολογία. Την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης στην ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά την πορεία του ΑΕΠ και την ανεργία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι την περασμένη Δευτέρα μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο.

Για το stress test σημείωσε ότι για τις ελληνικές τράπεζες θα γίνει νωρίτερα, «θα έχουμε καλύτερη ορατότητα με τα stress tests, έτσι ώστε αν πρέπει να ληφθεί άμεση δράση, αυτό θα γίνει πριν από το τέλος του προγράμματος».

Σημειώνεται ότι έπειτα από συμφωνία ΕΚΤ – ΔΝΤ, η διαδικασία των stress tests για τις ελληνικές τράπεζες θα ξεκινήσει νωρίτερα, εντός του Φεβρουαρίου, και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο.

Στόχος να υπάρχει αναλυτική εικόνα για την κατάσταση των τραπεζών πριν από το τέλος του ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, και να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία μια νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στις 29 Νοεμβρίου έχει αναδειχθεί σε κομβικό σημείο και για την πρόοδο της αξιολόγησης.

Οι θεσμοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι σε περίπτωση νέας εμπλοκής και μετάθεσης, αυτόματα η διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης θα τεθεί σε καθεστώς αναστολής. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ειδικά των αποκαλούμενων στρατηγικών κακοπληρωτών.