ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 85,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Bank στο εννεάμηνο

sta-85-1-ekat-eyro-ta-kerdi-tis-alpha-bank-sto-enneamino-2220919

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα του ομίλου Alpha Bank στο εννεάμηνο, με ενίσχυση λειτουργικών μεγεθών και ρευστότητας, μείωση προβληματικών δανείων και ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Η τράπεζα παρέμεινε σε κερδοφόρο τροχιά επί πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, με το εννεάμηνο να κλείνει με καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, ύψους 85,1 εκατ. ευρώ, έναντι 22,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Εάν δεν συνυπολογιστούν οι έκτακτες ζημιές ύψους 68,5 εκατ. ευρώ από δραστηριότητες που διακόπηκαν, τότε τα κέρδη ανέρχονται σε 153,35 εκατ. ευρώ. Στο γ΄ τρίμηνο τα κύρια λειτουργικά έσοδα παρέμειναν αμετάβλητα, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα ενισχύθηκαν κατά 2,7%, ενώ τα κύρια αποτελέσματα πριν από προβλέψεις ανήλθαν στα 309,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα κατά το τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 283 εκατ. ευρώ, έπειτα από διαγραφές, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 37,3% για τον όμιλο, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από προβλέψεις να ανέρχεται σε 68%. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 211 εκατ. ευρώ (έπειτα από διαγραφές) και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 53,6%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 48%.

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 15 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 25,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Στην ενημέρωση των επενδυτών που ακολούθησε, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, αναφέρθηκε ότι η μείωση των NPEs ήταν κατά 100 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη του στόχου, ενώ σημειώθηκε ότι αναπροσαρμόζεται προς χαμηλότερα επίπεδα, σε 25,1 δισ. από 26 δισ. ευρώ, ο στόχος μείωσης των NPEs για το τέλος της φετινής χρονιάς. Σε ό,τι αφορά τα NPLs, σημειώθηκε ότι επίσης θα επιτευχθεί ο στόχος, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα προχωρήσει στην πώληση προβληματικών δανείων, συναλλαγή που θα ενσωματωθεί στα αποτελέσματα της εφετινής χρήσης.

Οσον αφορά τη ρευστότητα κατά το τρίτο τρίμηνο τα υπόλοιπα καταθέσεων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 800 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το τέλος Ιουνίου, φθάνοντας τα 32,9 δισ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα το υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε στα 28,5 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 600 εκατ. ευρώ, κυρίως από επιχειρήσεις και τον τουριστικό τομέα. Η ενίσχυση των καταθέσεων, σε συνδυασμό με άλλες κινήσεις της Alpha Bank, όπως η 2η τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων και άλλες συναλλαγές στη διατραπεζική αγορά (repos), οδήγησε στη μείωση της χρηματοδότησής της από το ευρωσύστημα κατά 3,4 δισ. ευρώ, η οποία στο τέλος Ιουνίου διαμορφώθηκε στα 11,6 δισ. ευρώ, ενώ η χρήση του έκτακτου μηχανισμού (ELA) περιορίστηκε στα 8,4 δισ. ευρώ μειωμένη κατά 3 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε στο 17,8%, ενώ τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 9 δισ. ευρώ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Δημήτριος Μαντζούνης δήλωσε: «Η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα για πέμπτο συνεχές τρίμηνο, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους και τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, διατηρώντας υψηλή λειτουργική κερδοφορία, παρά την απομόχλευση του ισολογισμού, και συνεχίζοντας τη συνετή διαχείριση του κόστους. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογήν του σχεδίου μας, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν περαιτέρω, ενώ ο ρυθμός μειώσεώς τους αναμένεται να επιταχυνθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς αποδίδουν οι διαρθρωτικές λύσεις που εφαρμόζουμε για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού».