ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση καθαρών κερδών 68,6% για τον ΟΛΠ το 2017

ayxisi-katharon-kerdon-68-6-gia-ton-olp-to-2017-2233383

Διπλασιασμό των προ φόρων κερδών ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) για τη χρήση του 2017, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων από το εμπορικό τμήμα του λιμανιού. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση 2017, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,5 εκατ. ευρώ έναντι 103,5 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.

Ιδιαίτερα αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Container Terminal (προβλήτας Ι) κατά 7 εκατ. ευρώ (53,1%), όπου η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 70,6%, δηλαδή 453.264 ΤEU, έναντι 265.716 TEU το 2016, ενώ αυξημένα ήταν και τα έσοδα από την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ (που λειτουργεί η θυγατρική της Cosco ΣΕΠ Α.Ε.) κατά 3,4 εκατ. (8,4%).

Τα κέρδη προ φόρων για το 2017 ανέρχονται σε 21,2 εκατ. έναντι 11,0 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 92%, και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6%, σε 11,3 εκατ. έναντι 6,7 εκατ.

Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μικρή αύξηση 2% και ανήλθαν σε 94,9 εκατ. έναντι 92,8 εκατ. το 2016, ενώ οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται αυξημένες κατά 17,2% από τη προηγούμενη χρήση, λόγω της καταβολής δύο επιπλέον μισθών (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας) μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Τα επιπλέον αυτά κόστη εξαλείφθηκαν με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Ο ΟΛΠ θα καταβάλει 4,1 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Δημόσιο για τη χρήση 2017 έναντι 3 εκατ. το 2016 και 2 εκατ. το 2015. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,1712 ευρώ από 0,0892 ευρώ το 2016 (+ 92%).

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ κάπτεν Φου Τσενγκ Κιου σημειώνει πως «η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά σημαδεύτηκε από πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία οφείλονται πρωτίστως στους εργαζομένους της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια, με την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και η οικονομική αποτελεσματικότητα του ΟΛΠ».