ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν αποκλείει εξαγορές άλλων ασφαλιστικών η ΝΝ Hellas

Δεν αποκλείει εξαγορές άλλων ασφαλιστικών η ΝΝ Hellas

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο επέκτασης στην ελληνική αγορά, μέσω εξαγορών άλλων ασφαλιστικών εταιρειών, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΝΝ Hellas Μαριάννα Πολιτοπούλου.

Οι σχεδιασμοί για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα συμπίπτουν με την επάνοδο της εταιρείας στην κερδοφορία κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση και την επίτευξη θετικού αποτελέσματος, ενώ σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η παραγωγή ασφαλιστικών εργασιών. Σύμφωνα με τη διοίκηση της NN Hellas, η εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της στον κλάδο ζωής και υγείας, στον οποίο δραστηριοποιείται μέσω οργανικής ανάπτυξης, αλλά και μέσω εξαγορών άλλων χαρτοφυλακίων. Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σύμφωνα με την κ. Πολιτοπούλου, δημιουργεί τις συνθήκες για τη μεγέθυνση των εργασιών μέσα από παράλληλες κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, στις οποίες θα οδηγηθούν οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2017, όπως αυτά δημοσιεύονται στην έκθεση φερεγγυότητας για την προηγούμενη οικονομική χρήση, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στο 1,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 23,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα μετά από φόρους επηρεάστηκε από το έσοδο αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους 7,2 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στο 2017 δεν υπήρχαν απομειώσεις φορολογικών απαιτήσεων. Θετικό ήταν και το λειτουργικό αποτέλεσμα κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, που ανήλθε σε κέρδη 4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 9 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ασφάλιστρα του 2017 (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων από επενδυτικά συμβόλαια) διαμορφώθηκαν στα 406,7 εκατ. ευρώ έναντι 404 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν σε 40,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 42% σε σχέση με το 2016.

Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας (SCR ratio), που ανήλθε στα τέλη του 2017 σε 209%, ενώ ο δείκτης κάλυψης της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR ratio) ανήλθε σε 646%. Η εταιρεία για το έτος 2017 δεν προέβη σε διανομή μερίσματος, ενώ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς επένδυσε 30 εκατ. ευρώ μέσω κεφαλαιακής ενίσχυσης στην NN Hellas, προκειμένου να υποστηρίξει την ανανέωση της σύμβασης πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance) με την Τράπεζα Πειραιώς για 10 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 5 χρόνια.