ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ

Αίτηση πτώχευσης και δήλωση παύσης πληρωμών κατέθεσε η αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις κατασχέσεις περιουσιακών της στοιχείων και κυρίως, στην παρούσα φάση, εμπορευμάτων. Εάν το δικαστήριο, στο οποίο αναμένεται να εκδικασθεί σήμερα η σχετική αίτηση, την κάνει αποδεκτή, τότε η εταιρεία θα λάβει τρίμηνη παράταση ζωής, διάστημα μέσα στο οποίο θα φανεί οριστικά εάν υπάρχει κάποια πιθανότητα διάσωσής της ή θα οδηγηθεί οριστικά σε εκκαθάριση.

Η κατάθεση της αίτησης πτώχευσης έρχεται ως συνέχεια της μη ευόδωσης των διαπραγματεύσεων της εταιρείας με τους πιστωτές της, εξέλιξη που κάθε άλλο παρά έκπληξη προκαλεί. Το τελευταίο διάστημα είχε διαφανεί η δυσκολία του εγχειρήματος, καθώς μερίδα των πιστωτών φέρεται να αμφισβητούσε το ύψος των οφειλών της αλλαντοβιομηχανίας. Οι αργοί ρυθμοί και η πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων απομάκρυναν άλλωστε σιγά σιγά τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με κυριότερους τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (της Chipita) και τον κ. Δημήτρη Βιντζηλαίο (της Impala Invest).

Την περασμένη Παρασκευή 11 Μαΐου, οπότε ήταν προγραμματισμένη να εκδικασθεί η αίτηση υπαγωγής της ΒΙΚΗ στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα, η ίδια παραιτήθηκε του δικογράφου, καθώς δεν είχε καταλήξει σε συμφωνία με τους πιστωτές της. Η πράξη αυτή είχε ως συνέπεια να λήξει αυτομάτως η προστασία που είχε χορηγηθεί στην αλλαντοβιομηχανία από τους πιστωτές και για τον λόγο αυτό προχώρησε στη σχετική αίτηση πτώχευσης η οποία αναμένεται να εκδικασθεί σήμερα. Ηδη εις βάρος της εταιρείας έχει εκδοθεί πληθώρα διαταγών πληρωμής και κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, αλλά και από τραπεζικά ιδρύματα.

Η περιουσία άμεσης προτεραιότητας, καθώς αυτή μόνο μπορεί να κατασχεθεί αμέσως σε αντίθεση με τα ακίνητα και τον εξοπλισμό, είναι οι πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ΒΙΚΗ στις εγκαταστάσεις της και, σύμφωνα με απολύτως ασφαλείς πληροφορίες, η αξία των οποίων ανέρχεται συνολικά σε 773.372 ευρώ. Η αξία των ακινήτων της, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, ανέρχεται στο ποσόν των 10 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις της, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, ανέρχονται, σύμφωνα με τη ΒΙΚΗ, σε 44,65 εκατ. ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις της από πελάτες έως τις 31/12/2017 σε 9,9 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει, βεβαίως, εδώ να σημειωθεί ότι αν και η ΒΙΚΗ υποστηρίζει ότι η υποχρέωσή της από δάνειο που είχε λάβει από την Αγροτική Τράπεζα είναι 1,14 εκατ. ευρώ, η PQH (εκκαθαρίστρια των κόκκινων δανείων της Αγροτικής Τράπεζας) έχει απαίτηση ύψους 14 εκατ. ευρώ, καθώς φέρεται να διαφωνεί με τον διακανονισμό που είχε γίνει με τον προηγούμενο εκκαθαριστή.

Η ΒΙΚΗ στην αίτηση πτώχευσής της αποδίδει τη δυσχερή οικονομική της κατάσταση, που την οδηγούν στο να κάνει λόγο για επαπειλούμενη παύση πληρωμών για ληξιπρόθεσμες και μη υποχρεώσεις, «στις υψηλές τιμές του κρέατος το 2017, στις περιορισμένες χορηγήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, στον υψηλό ανταγωνισμό λόγω των “κολοσσών” του κλάδου (Creta Farm, “Νίκας”, “Υφαντής”), στις υπερπροσφορές των σούπερ μάρκετ οι οποίες κατέστησαν τις πωλήσεις ζημιογόνες, στην έκρηξη ακάλυπτων επιταγών πελατών, σε συνδυασμό και με τη γενικότερη παρατεταμένη οικονομική κρίση, και στην ύφεση που επηρέασε τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της ΒΙΚΗ, ο οποίος αφορά τη χρήση του 2016 αλλά καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) μόλις χθες, 17 Μαΐου 2018, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2016 σε 19,67 εκατ. ευρώ και οι ζημίες της σε 799.935,20 ευρώ.