ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχυμένες πωλήσεις, κέρδη για την «Ανδρομέδα» το 2017

Ενισχυμένες πωλήσεις, κέρδη για την «Ανδρομέδα» το 2017

Με αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών έκλεισε το 2017 για τον όμιλο «Ανδρομέδα», ο οποίος ελέγχεται από το αμερικανικό fund Amerra, το οποίο αποτελεί –ακόμη και αν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως– τον προτιμητέο επενδυτή για τις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας «Σελόντα» και «Νηρεύς».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε χθες ο όμιλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ανήλθε το 2017 στα 112,4 εκατ. ευρώ έναντι 103,96 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 8,12%. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις πολύ καλές επιδόσεις της «Ανδρομέδας» στην ισπανική αγορά, εκεί όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών. Οι πωλήσεις της μητρικής, αντιθέτως, που αφορούν τη δραστηριότητα στην Ελλάδα υποχώρησαν το 2017 στα 50,87 εκατ. ευρώ από 53,57 εκατ. ευρώ το 2016, πτώση που από την εταιρεία αποδίδεται στις χαμηλότερες τιμές πώλησης των ψαριών και στη μείωση του όγκου των ψαριών σε αγορές του εξωτερικού. Τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο ανήλθαν σε 14,28 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από αυτά του 2016 που είχαν διαμορφωθεί σε 6,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν για τον όμιλο σε 21,6 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 53,92%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 25 Ιανουαρίου 2018 η εταιρεία αναχρηματοδότησε τα δάνειά της από τη Εurobank με το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17.705.000 αφορούν υπόλοιπο δανείου που είχε ληφθεί από τη Eurobank το οποίο αναχρηματοδοτήθηκε, ενώ 12,295 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την ολοσχερή εξόφληση δανείων της εταιρείας που είχε λάβει από την Alpha Bank, την Πειραιώς και την Εθνική, καθώς και για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Επίσης, στις 6 Μαρτίου 2018 η «Ανδρομέδα» προχώρησε στην πώληση της θυγατρικής της στην Αλβανία, Limjon Peska sh.p.k., η οποία το 2017 κατέγραψε καθαρές ζημίες 11.704,88 ευρώ.

Για το τρέχον έτος η διοίκηση αναμένει πωλήσεις στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ή ελαφρώς αυξημένες, ενώ στους στόχους της περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η κεφαλαιοποίηση της παρουσίας του ομίλου στη δυτική Μεσόγειο.